Kinkhoest

Kinkhoest is een luchtweginfectie die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis. De bacterie maakt gifstoffen aan die zorgen voor ernstige hoestbuien die een aantal maanden kunnen aanhouden.

De ziekte staat ook wel bekend als de ‘100-dagenhoest’. Naast hoestbuien kunnen er complicaties optreden als longontsteking, benauwdheid, hersenbeschadiging en stuipen. Deze luchtweginfectie is vooral gevaarlijk voor baby’s en jonge kinderen. Daarom maakt de kinkhoest inenting sinds 1957 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens het RIVM is 97% van de Nederlanders gevaccineerd tegen kinkhoest. De incubatietijd van deze luchtweginfectie (de tijd tussen besmetting en de eerste symptomen) is meestal zeven tot tien dagen.

 

Symptomen

De symptomen van deze luchtweginfectie lijken in het begin vaak veel op een gewone neusverkoudheid. Later wordt dit gevolgd door hoesten, en uiteindelijk langdurige hoestbuien waarbij slijm opgehoest wordt. Andere symptomen zijn een piepende ademhaling (met name na langdurige hoestbuien) en in zeldzame gevallen braken. Longontsteking is de meest voorkomende complicatie bij kinkhoest. Bij jonge kinderen kan dit ook leiden hersenbloedingen, die op hun beurt weer kunnen leiden tot hersenbeschadiging. Daarnaast kan het voorkomen dat baby’s stoppen met ademen en blauw aanlopen.

Besmettelijkheid en voorkomen

Kinkhoest is besmettelijk en kan worden overgedragen door middel van hoesten. Baby’s worden vaak besmet door hun moeder, broers en zussen. Mensen kunnen in hun leven meer dan een keer kinkhoest krijgen. Een infectie of vaccinatie biedt een aantal jaar bescherming, maar kan het krijgen van de ziekte niet volledig voorkomen. Daarom worden ook jonge kinderen ingeënt. Volwassenen worden meestal niet meer gevaccineerd tegen kinkhoest, omdat de ziekte voor volwassenen vaak minder ernstige gevolgen heeft. Bovendien zijn zij in het verleden vaak al ingeënt of hebben ze de ziekte ongemerkt al eens doorgemaakt. Het RIVM heeft het ministerie van Volksgezondheid wel geadviseerd om zwangere vrouwen in de toekomst in te enten. Om de kans op het overdragen van kinkhoest te beperken wordt aangeraden tijdens hoesten of niezen de hand voor de neus en mond te houden, en daarna de handen te wassen.

 

Kinkhoest baby

Kinkhoest kan vooral voor baby’s die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn nare gevolgen hebben. Bij zuigelingen kan kinkhoest leiden tot longontsteking, gewichtsverlies, benauwdheid, hersenschade (door zuurstoftekort) en zelfs overlijden. Het wordt dan ook aangeraden om mensen die hoesten of niezen niet in contact te laten komen met ongevaccineerde baby’s. Aan mensen die beroepsmatig met baby’s werken wordt geadviseerd om de kinkhoest vaccinatie op de volwassen leeftijd zo nodig te herhalen.

Kinkhoest op reis

Kinkhoest komt over de hele wereld voor. Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat er jaarlijks zo’n 45 miljoen mensen kinkhoest krijgen en er ongeveer 400.000 mensen aan overlijden. Als u met jonge kinderen op reis gaat, zorgt u dan dat ze in ieder geval een kinkhoest vaccinatie hebben gehad.

 

Laat u altijd persoonlijk adviseren door een deskundig adviseur .
Kijk voor een locatie op de volgende link: VACCINATIEADRESSEN

Andere infecties en ziektes in ‘vakantie’landen:

bekijk dit eens:

Wil je op de hoogte blijven?