Onderwijs

Peuterspeelzaal   –   Basisonderwijs  –   Voortgezet Onderwijs   –   Hogeschool   –   Universiteit   –   Speciaal onderwijs   –   Onderwijsvormen   –   Privéschool   –   Internationale School   –   Huiswerkbegeleiding   –   Bijles   –   Muziekles   –       Schoolvakanties   –   Vrije Schooldagen

Wanneer naar school?

Als uw kind twee of drie jaar is moet u al gaan nadenken over de basisschool van uw keuze. Het is heel belangrijk dat het kind in de eerste groep van de basisschool goed van start gaat.

Als uw kind drie jaar en tien maanden is, mag het meestal al op school komen kennismaken. Dat mag maximaal vijf dagen. Scholen zijn niet verplicht zo’n kennismakingsperiode te houden. Vanaf 4 jaar mag uw kind elke dag naar school en meedoen met het onderwijs. Dit mag niet eerder. Elke openbare school is dan in principe verplicht om uw kind toe te laten. Zorg ervoor dat u uw kind tijdig inschrijft, want sommige scholen, vooral in grote steden, kennen een wachtlijst.

Een kind van vier is nog niet leerplichtig. Dat betekent dat het in principe thuis mag blijven. Als uw kind vijf jaar wordt, is het geen zaak meer van mogen maar van moeten. De eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is ieder kind in Nederland namelijk verplicht om naar school te gaan. U mag uw kind dan vijf uur of in speciale gevallen tien uur per week thuishouden. Een goede afspraak maken met de school is wel verstandig.

Lees ook:
Mag een basisschool mijn kind weigeren?

 

Basisonderwijs

Het basisonderwijs in Nederland, telt 8 groepen en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliereonderwijs. Voor kinderen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal basisonderwijs of het speciaalonderwijs mogelijk. Vroeger waren kleuterklassen en klas 1 tot en met 6 van elkaar gescheiden. tegenwoordig, sinds 1985 alweer, zijn de kleuterklassen bij de het basisonderwijs getrokken en spreken we niet meer over klassen maar over groepen.

In groep 8 is het verplicht voor alle leerlingen om een eindtoets af te leggen (voorheen ook wel bekend als de Cito-toets). Deze bepaald samen met de beoordeling van de leerkracht(en) wat het schooladvies gaat worden voor het vervolgonderwijs, oftewel het Voortgezet Onderwijs.

Lees meer informatie over:
* Basisonderwijs
* Toelating Voortgezet Onderwijs

 

Voortgezet Onderwijs

Na de basisschool kunnen leerlingen kiezen uit vier schoolsoorten:

  • PrO (praktijkonderwijs);
  • VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs);
  • HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
  • VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Het voortgezet onderwijs duurt, afhankelijk van het type onderwijs, 4, 5 of 6 jaar.

 

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

De mbo-opleidingen zijn beroepsgericht. Veel leerlingen van het vmbo gaan na het behalen van hun diploma door naar het mbo. Een mbo-opleiding duurt één tot vier jaar, afhankelijk van het niveau. Daarna kunnen leerlingen, indien toepasselijk, doorstromen naar de arbeidsmarkt of het hbo.

 

Hoger onderwijs

Hoger beroepsonderwijs (HBO)

Met een mbo-, havo- of vwo-diploma kan men worden toegelaten op het hbo. Het hbo bestaat uit twee delen. Een bachelor duurt vier jaar en het master deel duurt één of twee jaar.

 

Wetenschappelijk onderwijs (WO)

Met een vwo-diploma of een hbo-propedeuse kan men worden toegelaten op het wetenschappelijk onderwijs. Ook de universiteit bestaat uit twee delen: een bachelor- en masteropleiding.