Tuinvijver

Als je een vijver in de tuin hebt – of als er een vijver in de buurt is – dan kun je het volgende doen om ongelukken te voorkomen:

Rondom de vijver

Je kunt het gevaar helemaal buitensluiten door de vijver te dempen. Maak er bijvoorbeeld (tijdelijk) een zandbak van. Als je de vijver niet wilt of kunt dempen, dan kun je de volgende maatregelen nemen om de vijver zo veilig mogelijk te maken:

 • Maak een afscherming rond vijver of tuin waar kinderen niet doorheen kunnen. Een hek moet een hoogte hebben van minimaal 1,20 meter en verticale spijlen met een afstand van maximaal 10 cm tussen de spijlen.
 • Hou altijd toezicht op je kind.
 • Zorg dat er goed zicht op de vijver is. Zo kun je snel ingrijpen wanneer u je kind alleen bij de vijver ziet. Dus geen hoge planten aan de kant of in het water.
 • Ruim direct na het spelen het speelgoed bij de vijver op.

 

In de vijver

 • Scherm je tuinvijver af met een rooster. Dit is een goede, maar geen 100% veilige oplossing!
 • Maak het water niet te diep.
 • Laat de vijver stapsgewijs dieper worden met een brede, ondiepe strook langs de randen.
 • Zorg dat het water goed herkenbaar is, dus geen kroos en andere planten op het water.

 

Overgang land-water

 • Maak een duidelijke overgang tussen land en water. Hierdoor kan worden voorkomen dat kinderen ongewenst in het water belanden.
 • Maak een stabiele, stevige oeverafwerking.
 • Hou het hoogteverschil tussen land en water zo klein mogelijk.