Disclaimer

Op Kids & Co vind je praktische en algemene informatie en aanbevelingen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kids & Co niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Kids & Co aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Kids & Co kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van artikelen geplaatst door derden en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende artikelen.

Kids & Co kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze internetsite bevat tevens links naar andere sites die niet van Kids & Co zijn. Kids & Co is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en/of de wijze waarop omgegaan wordt met uw (persoons)gegevens van deze gelinkte websites. Aangeraden wordt om hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, van de site die u bezoekt te lezen.

De gebruiker van deze site wordt altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Kids & Co worden gewijzigd of verwijderd.

(Persoons)gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven.