van BABY tot PUBER

ZWANGERSCHAP     –     GEBOORTE     –     BABY     –     DREUMES     –     PEUTER     –     KLEUTER     –     SCHOOLKIND     –     PUBER     –     ADOLOSCENT

In ieders leven zijn er verschillende fases, met name in een kinderleven zijn er verschillende levensfases die duidelijk benoemd worden. Een levensfase is een deel van het leven, die onderscheid maakt met andere fases in het leven. We noemen het ook wel ontwikkelingsfases, omdat bij iedere levensfase bepaalde ontwikkelingen horen en zichtbaar zijn. Tot aan de volwassenheid wordt een kinderleven verdeeld in de volgende levensfases/ontwikkelingsfases:

FOETUS

De baby in je buik tijdens de zwangerschap wordt een foetus genoemd vanaf het moment dat hij of zij 9 weken oud is totdat hij of zij geboren wordt. In deze periode nadat het eerst een embryo heette, rijpen de organen verder uit, jouw kindje groeit hard verder, worden spiertjes en vetlaagjes gekweekt en alles wordt in het lijfje meer op elkaar afgestemd.

GEBOORTE

De geboorte van een kindje dat is eigenlijk de eerste fase waar we op deze website bij willen beginnen. Bij de geboorte komt de foetus vanuit de baarmoeder via het geboortekanaal (bij een natuurlijke bevalling) of via een keizersnee naar buiten en noemen we de foetus een baby.

BABY – ZUIGELING

Als de foetus geboren is, noemen we de foetus een baby of ook wel zuigeling. Een pasgeboren kindje wordt soms ook wel enkele dagen of enkele weken een boreling genoemd. Over het algemeen wordt gezegd dat de fase baby staat voor een kind vanaf de geboorte tot ongeveer 1 jaar. De belangrijkste ontwikkelingen in deze fase zijn: reageren op mensen, zitten, staan, lopen, dingen pakken.

DREUMES

De op baby volgende fase heet in Nederland ook wel Dreumes. In deze levensfase gaat het voornamelijk over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. om In andere landen, zoals bijvoorbeeld België, noemen ze deze fase peuter, wat bij ons dan de volgende ontwikkelingsfase is. De belangrijkste ontwikkelingsfases van een dreumes zijn: woordjes zeggen, spelen (met blokken), traplopen, tegen een bal schoppen.

PEUTER

De ontwikkelingsfase van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar wordt peuter genoemd. De belangrijkste ontwikkelingen in de peuterperiode zijn: ontdekken en herinneren, belemmeringen tegen komen, groei van lichaam, woordenschat vergroten (zinnen maken), losmaken van papa en mama (zelf dingen willen doen), soms driftbuien (peuterpuberteit genoemd)

KLEUTER

In de leeftijd tussen 4 en 6 jaar worden kinderen kleuter genoemd. Er is voor de ontwikkeling in deze fase voor kinderen invloed van buitenaf nodig. Dat is daarom goed dat kinderen dan (vanaf 4 jaar) naar de basisschool gaan. Tot 1985 heette deze schoolfase in Nederland nog kleuterschool, maar dat is toentertijd samengegaan in de basisschool. (in Vlaanderen heet het nog steeds kleuterschool). Meer over basisonderwijs kun je hier lezen.
De ontwikkelingen in deze fase van een kinderleven zijn er best veel: kleuren, tekenen en de beginselen van het lezen, schrijven, knutselen, klimmen, fietsen, veters strikken en met andere kinderen spelen.

SCHOOLKIND

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar worden schoolkind genoemd in de volksmond. Zij zitten in deze periode op de basisschool en dat betekent op zich groep 3 tot en met groep 8. Tijdens deze fase in hun leven leren ze schrijven lezen en rekenen. De meeste kinderen in deze leeftijdsfase gaan op een sport of sluiten zich aan bij een club of vereniging, zoals bijvoorbeeld muziekvereniging, scouting etc. Hierover meer op de pagina Sport & Hobby.
Ze gaan zich langzaam aan voorbereiden op de middelbare school en puberteit. Meisjes komen over het algemeen sneller dan jongens in de puberteit.

PUBER

In deze fase zullen kinderen (in de leeftijd van 12 jaar tot en met 17 jaar) zich gaan ontwikkelen tot volwassen. Deze fase noemen we de puberteit. Er vinden veel ontwikkelingen en veranderingen plaats op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. De voortplantingsorganen beginnen te functioneren, hormonen spelen op en het lichaam is volledig in ontwikkeling. Dit is de reden waarom pubers ook een ontdekkingsfase ingaan het gebied an seksualiteit, waarin TV, internet en verschillende bladen een belangrijke rol spelen. Kinderen in de puberteit zoeken grenzen op en zijn allerlei dingen aan het testen, wat soms tot nare situaties kan leiden in de omgang met anderen (zowel thuis als op school), maar ze zitten zichzelf ook een beetje in de weg vanwege alle veranderingen. De meeste pubers krijgen een groeispurt in deze fase. Ze volgen onderwijs aan een middelbare school: VMBO, HAVO of VWO. Meer informatie over Middelbare Scholen / Voortgezet Onderwijs is hier te vinden.
Hou er rekening mee dat er een leerplicht geldt in Nederland. Meer informatie over LEERPLICHT is hier te vinden.
Veel kinderen in de puberfase nemen een (bij)baantje om hun zakgeld aan te vullen en leuke dingen te kunnen doen en te kunnen betalen.

ADOLOSCENT

Dit is de periode tussen puberteit (jeugd) en volwassenheid. Er is geen duidelijkheid over welke leeftijdscategorie dit aangaat, in de hele wereld wordt er op een andere manier naar gekeken en over gedacht. De periode van een adolescent kan worden herkend aan ontwikkelingen in de psychologie, persoonlijkheid en academische carrière van een persoon. Dit hebben wij alleen ter informatie vermeld en zullen verder op deze website weinig tot niets over deze fase omschrijven