Schoolkind: tussen 6 en 12 jaar

In deze fase van een kinderleven zal je kind zich volop ontwikkelen. Je kind is op weg om zelfstandig te worden. Hij/zij kan vaak meer dan je denkt, maar heeft soms nog wel je hulp nodig. De meeste kinderen met een basisschoolleeftijd zijn leergierig. Vertrouwen in het eigen kunnen is belangrijk in deze fase. Een schoolkind leert schrijven, lezen, rekenen, sporten, een muziekinstrument bespelen en nog veel meer. Het fantasiespel maakt steeds meer plaats voor de realiteit.

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar worden schoolkind genoemd in de volksmond. Zij zitten in deze periode op de basisschool en dat betekent op zich groep 3 tot en met groep 8. Tijdens deze fase in hun leven leren ze schrijven lezen en rekenen. De meeste kinderen in deze leeftijdsfase gaan op een sport of sluiten zich aan bij een club of vereniging, zoals bijvoorbeeld muziekvereniging, scouting etc. Hierover meer op de pagina Sport & Hobby.

Ze gaan zich langzaam aan voorbereiden op de middelbare school en puberteit. Meisjes komen over het algemeen sneller dan jongens in de puberteit.

Het schoolkind ontwikkelt zich volop en is leergierig. Vertrouwen in het eigen kunnen is belangrijk in deze fase. Dat ontstaat wanneer het kind aangemoedigd en positief bekrachtigd wordt. Het fantasiespel maakt steeds meer plaats voor de realiteit. In deze fase trekken meisjes vooral naar meisjes toe om mee te spelen en jongens naar jongens. Leeftijdsgenoten zijn in deze fase erg belangrijk. Echte vriendschappen worden in deze periode gesloten. Sommige kinderen kunnen rond hun elfde, twaalfde jaar al in de puberteit komen.

Kenmerkende opvoedingsvragen zijn: mijn kind wordt gepest, is somber, slaapt slecht, heeft faalangst, heeft weinig zelfvertrouwen, kan zich niet goed concentreren, is brutaal, heeft een kort lontje, maakte veel ruzie met andere kinderen, durft niet op andere kinderen af te stappen, toont weinig initiatief, pest andere kinderen, is angstig, kan niet tegen zijn verlies.