Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar worden schoolkind genoemd in de volksmond. Zij zitten in deze periode op de basisschool en dat betekent op zich groep 3 tot en met groep 8. Tijdens deze fase in hun leven leren ze schrijven lezen en rekenen. De meeste kinderen in deze leeftijdsfase gaan op een sport of sluiten zich aan bij een club of vereniging, zoals bijvoorbeeld muziekvereniging, scouting etc. Hierover meer op de pagina Sport & Hobby.
Ze gaan zich langzaam aan voorbereiden op de middelbare school en puberteit. Meisjes komen over het algemeen sneller dan jongens in de puberteit.

Kidsenco
Author: Kidsenco