Puber

In deze fase zullen kinderen zich gaan ontwikkelen tot volwassen. In de puberteit kan het voorkomen dat het een lastige fase is voor je kind. De seksuele rijping wordt ingezet, de kindertijd loopt ten einde.

Puberteit: tussen 12 en 16 jaar

Er vinden veel ontwikkelingen en veranderingen plaats op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. De voortplantingsorganen beginnen te functioneren, hormonen spelen op en het lichaam is volledig in ontwikkeling. Pubers gaan een ontdekkingsfase in op het gebied van seksualiteit. Hierin spelen TV, Internet en bepaalde magazines een belangrijke rol. Wat zullen er veel vragen bij je kind spelen! Wie ben ik, wie wil ik zijn? Het zoeken naar een juiste balans kan erg ingewikkeld zijn. Onzekerheid en zekerheid wisselen elkaar af.

In wezen is puberaal gedrag een weg van zelfstandig worden en zich los te maken van het (ouderlijk) gezag, maar de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat niet aandurven, zodat men vaak weer terugvalt in de behoefte van steun bij de ouders of gezag. De grenzen van puberteit zijn moeilijk weer te geven. Voor jongens wordt de leeftijd van ca. 13 tot 18 jaar aangehouden en voor meisjes van ca. 11 tot 17 jaar.

Puberale ervaringen kunnen c.q. moeten niet onderschat worden, want zijn kunnen onzekerheid, onevenwichtigheid, agressiviteit en dergelijke teweeg brengen, die zelfs tot zeer hevige vormen van psychotisch gedrag kunnen leiden, zelfs tot suïcide (= zelfdoding).

In deze fase zijn vriendschappen erg belangrijk en het afzetten tegen jou als ouder hoort er helaas nou eenmaal bij.

Kinderen in de puberteit zoeken grenzen op en zijn allerlei dingen aan het testen, wat soms tot nare situaties kan leiden in de omgang met anderen (zowel thuis als op school). Maar ze zitten zichzelf ook een beetje in de weg vanwege alle veranderingen. De meeste pubers krijgen een groeispurt in deze fase. Ze volgen onderwijs aan een middelbare school: VMBO, HAVO of VWO.

Meer informatie over Middelbare Scholen / Voortgezet Onderwijs is hier te vinden.

Hou er rekening mee dat er een leerplicht geldt in Nederland.
Meer informatie over LEERPLICHT is hier te vinden.

Veel kinderen in de puberfase nemen een (bij)baantje om hun zakgeld aan te vullen en leuke dingen te kunnen doen en te kunnen betalen.

 

Kenmerkend voor sommige pubers zijn:
heeft een eetprobleem
– is faalangstig
– heeft een passieve houding
– heeft moeite met plannen en organiseren
– is brutaal
– zit alleen maar achter de computer
– slaapt slecht
– is onzeker, heeft een negatief zelfbeeld
– is grenzeloos
– is te dik
– wordt gepest
– piekert veel
– heeft moeite met het maken en onderhouden van contacten
– is minder zelfstandig

Jongeren en problematiek:
* Grooming
* Loverboys