Hoe zit de havo in elkaar?

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Toelating havo

Een school voor voortgezet onderwijs beslist zelf of zij een leerling toelaat. Veel scholen doen dit op basis van:

Verplichte vakken onderbouw havo

In de onderbouw (klas 1 en 2) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;
 • Duits en Frans. Of 1 andere officiële taal;
 • in Friesland: Friese taal en cultuur.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding

Profielen bovenbouw havo

Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Vakken bij profielen havo

Per profiel zijn er 2 of 3 verplichte vakken:

Natuur en techniek

   • Wiskunde B;
   • Natuurkunde;
   • Scheikunde.

Natuur en gezondheid

   • Wiskunde A;
   • Biologie;
   • Scheikunde.

Economie en maatschappij

   • Wiskunde A;
   • Economie;
   • Geschiedenis.

Cultuur en maatschappij

   • Geschiedenis;
   • Moderne vreemde taal

 

Naast de verplichte vakken in het profiel, moet elke leerling 1 of 2 profielkeuzevakken en 1 vak in het vrije deel doen. Ook moet iedere havo-leerling verplicht het profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen havo-leerlingen in 7 vakken eindexamen. De andere vakken ronden leerlingen af met een schoolexamen.

 

Bron: https://rijksoverheid.nl