Influenza

Influenza A, ook wel bekend als de varkensgriep of de Mexicaanse griep, is een griepvirus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte. Tegenwoordig worden de namen varkensgriep en Mexicaanse griep nauwelijks meer gebruikt, en wordt Influenza A als een gewoon griepvirus gezien. Influenza A stak in 2009 voor het eerst zijn kop op in Mexico en breidde zich uit naar de Verenigde Staten en andere landen. In juni van dat jaar verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de ziekte tot een pandemie.

In Nederland zijn er in 2009 meerdere mensen overleden aan Influenza A, maar oversterfte als gevolg van griep doet zich ieder winterseizoen voor, vooral in de risicogroepen: ouderen en chronisch zieken. In augustus 2010 kwam er officieel een einde aan de pandemie. Achteraf blijkt dat varkens en varkensvlees nauwelijks een rol speelden bij de verspreiding van de zogenoemde varkensgriep.
De incubatietijd van de ziekte varieert van een dag tot een week.

 

Influenza A symptomen

In de meeste gevallen verloopt de Influenza A als een gewone griep. De verschijnselen die hier bij horen zijn over het algemeen vrij mild. Symptomen van Influenza A zijn onder meer koorts, een loopneus, spierpijn, keelpijn en hoesten. De ziekte duurt na het opduiken van de eerste verschijnselen meestal nog zo’n zes dagen.

Influenza A besmetting en behandeling

Influenza A/H1N1 verspreidt zich net als een gewone griep; in veel gevallen gaat besmet slijm tijdens hoesten of niezen over van de ene persoon op de andere. Daarnaast kan het virus via de handen en direct contact worden overgedragen. Persoonlijke hygiëne is daarom belangrijk om de verspreiding van Influenza A te stoppen. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn regelmatig handen wassen, papieren zakdoekjes gebruiken en het huis schoon en geventileerd houden. De ziekte kan behandeld worden met antivirale middelen als Tamiflu en Relenza, maar dit gebeurt over het algemeen alleen bij extra kwetsbare groepen.

Influenza A vaccinatie

In de periode dat er sprake was van een pandemie is er een vaccin ontwikkeld tegen Influenza A/H1N1. Op het moment dat Influenza A niet meer gezien werd als een pandemie, is besloten de inenting tegen Influenza A alleen nog te geven aan kwetsbare groepen, zoals ouderen. De jaarlijkse griepprik voor deze groep zou ook moeten beschermen tegen Influenza A. Als u op reis gaat, hebt u dus geen specifieke inenting tegen Influenza A nodig.

Verwekker: Influenzavirus
Besmettingsweg: Aerogeen.
Incubatietijd: 1-5 dagen (meestal 3-4) dagen
Besmettelijke periode: Dag voor symptomen tot 5-7 dagen.
Maatregelen: Bron- en contactonderzoek niet nodig bij gewone influenza-epidemieën.
Symptomen: Afhankelijk van het virustype.

Laat u altijd persoonlijk adviseren door een deskundig adviseur .
Kijk voor een locatie op de volgende link: VACCINATIEADRESSEN

bekijk dit eens:

Wil je op de hoogte blijven?