Coronavirus in China


In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. Hier hebben de meeste patiënten koorts en luchtwegklachten. Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Afgelopen 30 januari 2020 heeft de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot  een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland is men goed voorbereid op deze nieuwe fase van het virus.

Aantal patiënten met nieuw coronavirus

Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten wordt er aangeven dat er inmiddels duizenden patiënten zijn in China. Ook zijn er inmiddels meer dan tweehonderd mensen overleden als gevolg van het virus. Momenteel zijn de meeste patiënten afkomstig uit de regio Wuhan of zijn in de regio Wuhan geweest. Daarnaast is in andere landen, zoals Japan, Thailand, de Verenigde Staten en Frankrijk het nieuwe coronavirus gevonden bij enkele reizigers. Deze mensen waren kort daarvoor in de regio Wuhan geweest. In Duitsland daarentegen is het virus aangetoond bij enkele personen die contact hebben gehad met een persoon, die kort daarvoor in de regio Wuhan is geweest. De officiële cijfers over het aantal patiënten worden nauwkeurig bijgehouden door ECDC en WHO

 

Symptomen nieuw coronavirus

De mensen met het nieuwe coronavirus vertonen koorts en luchtwegklachten. Hierbij moet je denken aan hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of longontsteking. De nieuwe vorm wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

Deze ziekte is van mens op mens overdraagbaar. In hoeverre het virus exact is en hoe snel het zich precies verspreidt, is nog niet goed bekend. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en de Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart. In de komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is zeker niet onmogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon aangetoond wordt. Dan zal het waarschijnlijk gaan om iemand die recent in de regio van Wuhan is geweest. Ook is het mogelijk dat het gaat om iemand die contact heeft gehad met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Zoals in Duitsland, daar is een aantal mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Nadat zij contact hebben gehad met een patiënt.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geïnformeerd over de laatste stand van zaken en alle ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder zijn bij het RIVM en het Erasmus MC (Erasmus University Medical Center) testen beschikbaar. Hiermee vastgesteld kan worden of iemand daadwerkelijk besmet is met het virus. Ook zijn er uiteraard protocollen. Hierin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Reizigers

WHO (World Healt Organization) heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig zijn voor reizigers naar China. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden. Tevens om algemene hygiënemaatregelen te nemen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft actuele reisadviezen voor China.

Mensen die uit de regio Wuhan komen en koorts en luchtwegklachten hebben (hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of longontsteking), kunnen telefonisch contact opnemen met de eigen huisarts. Daarbij kun je het beste ook aangeven wanneer je de regio Wuhan bezocht hebt.

Laatste update: 1 februari / Bron: RIVM