Corona virus

In december 2019 startte in de regio Wuhan in China het actuele Coronavirus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.

Het virus wordt ook SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus-2 genoemd. Het gevolg is dat dit virus de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Bij patiënten met dit virus zijn klachten als koorts en luchtwegproblemen het meest voorkomende.

Afgelopen 30 januari 2020 heeft de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) de uitbraak van het nieuwe coronavirus uitgeroepen tot  een internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom onderzoeken de Chinese autoriteiten samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het coronavirus. Inmiddels worden wereldwijd maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Brandhaard

Het virus dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken, brak eind vorig jaar uit onder bezoekers van een dierenmarkt in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Sindsdien wordt koortsachtig geprobeerd om het besmettelijke virus niet verder te laten verspreiden. Enkele westerse evacuatievluchten geregeld vanuit de brandhaard in China naar het westen.

Verspreiding coronavirus voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Inmiddels is het virus bij 959 patiënten vastgesteld.
Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351.

Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Nederland

Het is mogelijk dat het virus vaker in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De meeste buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Bij patiënten in Nederland met het virus zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  zal alle contacten monitoren om de kans op verspreiding van de ziekte zo klein mogelijk te houden.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen 14 laboratoria in Nederland patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Reizigers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie Hubei (de provincie waarin Wuhan ligt). Voor China geldt een aangepast reisadvies: alleen noodzakelijke reizen. Ook voor delen van Italië is het reisadvies aangepast. Kijk hier voor alle actuele reisadviezen.

Contact met je huisarts

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

  • China (inclusief: Macau en Hongkong)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in een van bovenstaande gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt.  Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19. Maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is zeker niet nodig om de huisarts te bellen. Indien de klachten erger worden, krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.

 

Laatste update: 8 maart 2020 / Bron: RIVM

 

 

Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351.

Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86" data-ad-client="ca-pub-9682584589784545" data-ad-slot="8042027734"> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Informatie over COVID-19 – het nieuwe Coronavirus

 

Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

Wat is nu de officiële naam van het nieuwe coronavirus?

Er bestaan verschillende coronavirussen – virussen die er uitzien als een kroon (= latijn voor corona). Bekende voorbeelden zijn MERS en SARS. In december 2019 brak een nieuw coronavirus uit in China. Het International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) heeft dit specifieke virus SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2 genoemd. Deze naam is gekozen omdat het virus hoort bij de familie van SARS-gerelateerde coronavirussen. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, vrij vertaald ernstig acuut ademhalingssyndroom. Van dit virus word je ziek en die ziekte heet officieel COVID-19. Deze naam is gekozen door de WHO. De toevoeging ‘19’ verwijst naar het jaar 2019, toen het voor het eerst werd ontdekt.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86" data-ad-client="ca-pub-9682584589784545" data-ad-slot="8042027734"> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Hoe is de besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Duitsland verlopen?

In Duitsland is door het Robert Koch Instituut (RKI Robert Koch Instituut ) een aantal besmette patiënten gerapporteerd. De besmetting begon bij een Chinese vrouw die op zakenreis was. Zij zou geen symptomen hebben gehad. Het RKI heeft inmiddels gemeld dat dit niet klopt. Zij had wel degelijk klachten en gebruikte medicijnen om de koorts te onderdrukken. Op dit moment zijn er geen bewijzen dat mensen zonder klachten besmettelijk zijn en bijdragen aan de verspreiding van het virus.
Hierover is een artikel gepubliceerd.

Moet je de sterftekans niet bepalen op basis van het aantal patiënten dat er twee weken geleden was?

Het sterftepercentage van 2% is een grove schatting op basis van de informatie die er nu is. Om dit exact te bepalen moet je precies weten hoeveel mensen COVID-19 hebben en hoeveel eraan overlijden. Die aantallen zijn nu moeilijk te bepalen. Te verwachten valt bijvoorbeeld dat het aantal patiënten groter is, omdat in China niet alle patiënten met milde klachten gediagnosticeerd worden.

Kan het nieuwe coronavirus (COVID-19) zich ook via de lucht verspreiden?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden.

Hoe lang kan het nieuwe coronavirus overleven buiten het lichaam?

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend.  Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.

Kan het nieuwe coronavirus zich ook verspreiden via voedsel?

Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens verspreid. Op markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar gebracht. De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar een andere dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog een rol spelen in de overdracht in China is nog in onderzoek, de bron is immers niet gevonden. Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en te groeien. Dat kan niet in voedsel.

Is het virus overdraagbaar via muggen?

Nee, het virus is vrij zeker niet overdraagbaar via muggen. Het wordt zoals de meeste van dergelijke virussen verspreid via druppeltjes bij hoesten en niezen.
Of dieren nog een rol spelen in de transmissie in China is nog in onderzoek, de bron is immers niet gevonden. De voornaamste overdracht vindt op dit moment plaats van mens op mens; wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens omdat de hierbij betrokken diersoorten in Nederland zeer waarschijnlijk niet voorkomen.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="fluid" data-ad-layout-key="-fb+5w+4e-db+86" data-ad-client="ca-pub-9682584589784545" data-ad-slot="8042027734"> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Wat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen.

Is de incubatietijd niet veel langer dan 14 dagen?

De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gebruiken we 14 dagen. Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, zou er ook sprake kunnen zijn van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen langer lijkt.

Wat kunnen we zeggen over besmettelijkheid tijdens de incubatietijd?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen. Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Hoe ernstig is het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Mogelijk verandert dat beeld de komende tijd. Het is goed mogelijk dat nu vooral relatief ernstig zieke patiënten in beeld zijn. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten.

Is er een behandeling tegen het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende medicijnen, zoals het medicijn tegen malaria chloroquine. Dit zijn proeven die nu in laboratoria plaatsvinden, er zijn nog geen proeven gedaan met mensen. Vooralsnog is er geen behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

Hoeveel mensen genezen van het virus?

De meeste mensen genezen weer van de infectie met het nieuwe coronavirus.  Omdat je tijd nodig hebt om te herstellen, loopt het aantal mensen dat hersteld is achter bij het aantal patiënten. Op dit moment wordt het sterftecijfer geschat op ongeveer 2% in China. Dit percentage kan nog wel wat variëren. Dat heeft met een paar dingen te maken. Er is namelijk geen rekening gehouden met het aantal patiënten dat door een mild ziektebeeld niet ontdekt is. Ook kan de toestand van patiënten die net ziek zijn geworden nog veranderen en kunnen patiënten overlijden.

Kun je het nieuwe coronavirus (COVID-19) meerdere keren krijgen?

Omdat het om een nieuw virus gaat, is nog niet alles over het virus bekend. Daarom is het te vroeg in de uitbraak om met zekerheid te kunnen zeggen dat iemand niet nog een keer de infectie op kan lopen.

Het overgrote merendeel van de mensen die het nieuwe coronavirus heeft gehad, zal het niet nog een keer krijgen.

Wat is het verschil tussen ‘het virus kan opduiken’ en ‘het virus verspreidt zich’?

Met ‘het virus kan opduiken’ bedoelen we dat er iemand vanuit het vasteland van China (inclusief Macau en Hongkong), Singapore, Iran of genoemde gemeenten in Noord-Italië), naar een ander land gaat en ergens anders ziek wordt. Dat is nu bijvoorbeeld het geval in Frankrijk.

De persoon wordt geïsoleerd behandeld en de mensen waar hij of zijn contact mee heeft gehad worden de gaten gehouden. Bij eventuele besmettingen kan dan direct worden ingegrepen. Zo wordt de verspreiding tegen gegaan.

Met ‘verspreiding’ bedoelen we dat er steeds meer mensen ziek worden van het nieuwe coronavirus. Op het vasteland van China (inclusief Macau en Hongkong), Singapore, Iran en genoemde gemeenten in Noord-Italië, is het virus zich aan het verspreiden. Daar neemt het aantal meldingen toe. Het gaat dus om een heel andere situatie.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9682584589784545" data-ad-slot="6884858737"> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Waarom heet het coronavirus zo?

Als je het virus onder een elektronenmicroscoop ziet, heeft hij uitsteeksels met een bolletje erop. Dat ziet er een beetje uit als een kroon. De Latijnse naam voor kroon is corona. Hij is dus genoemd naar zijn vorm.

Het coronavirus bestaat toch al langer?

Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste coronavirussen zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid in de winter. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere klachten veroorzaken, bekende voorbeelden zijn MERS Middle East Respiratory Syndrome  en SARS. Het nieuwe coronavirus hoort bij die laatste groep.

Kan het virus veranderen?

Veel virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Zeker bij virussen die nog maar kort vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan, kan dat gebeuren. De vraag is vooral of het virus daardoor gevaarlijker wordt voor mensen. Mutaties kunnen er ook voor zorgen dat het virus minder gevaarlijk wordt. Of er verandert wel iets maar dat maakt weinig uit. We zien gelukkig niet vaak dat een virus muteert en daardoor ineens heel gevaarlijk wordt. Uit voorzorg wordt dat altijd goed in de gaten gehouden.

Is het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) een zoönose?

Dit virus is nieuw voor mensen. Waarschijnlijk is het overgegaan van een dier op mens. Dat gebeurt soms. En heel soms kan het virus zich vervolgens onder mensen verspreiden. Ziekten die van dieren naar mensen overgaan noemen we inderdaad zoönosen.

Waarom komen luchtweginfecties/-ziekten zo vaak in de winter voor?

Omdat mensen in de winter dichter bij elkaar zitten. Ze kunnen elkaar dan makkelijker besmetten. Daarnaast kan een virus slecht tegen hitte en droogte in de zomer.

Wat zijn de risico’s voor vroeggeboren kinderen ?

Voor zover wij weten zijn er tot op heden geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen.
Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geldt: houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Kidsenco
Author: Kidsenco