Japanse Encefalitis

Japanse encefalitis (JE) is een door muggen overdraagbare virale infectie. Deze infectie komt vooralsnog voor in heel Azië, van India tot en met Japan en het uiterste noordoosten van Australië. Hier vormt het een groot probleem in de volksgezondheid. Mensen kunnen deze ziekte krijgen als ze gebeten worden door een mug die het virus draagt en kan niet van mens naar mens overgedragen worden. Het virus behoort tot de familie van de Flaviviridae. Het wordt doorgegeven door de Culex mug. Dit encefalitisvirus is gerelateerd aan de virussen van het West-Nijl-virus,  St-Louis encefalitisvirus, Murray-Valley encefalitisvirus, tekenencefalitisvirus, gelekoortsvirus, dengue virus tot aan zikavirus.

Japanse Encefalitis wordt gezien als de belangrijkste veroorzaker van virale encefalitis in Azië. Jaarlijks worden ongeveer 50.000 gevallen van Japanse encefalitis gemeld.

 

Hoe kan je Japanse encefalitis oplopen?

Het virus komt vooral voor op het platteland, maar soms ook aan de rand van grote steden. Niet alleen mensen maar ook dieren, voornamelijk varkens, watervogels  en paarden, kunnen geïnfecteerd worden door muskieten. De Culex mug broedt in zoet, stilstaand en schaduwrijk water. Rijstvelden zijn voor deze mug een ideale broedplaats. Het risico op infectie is het grootst in tropische gebieden bij schemering en in de nacht. Ook hangt het sterk samen met het regenseizoen. Als er dus veel muggen zijn.

Incubatieperiode

5-15 dagen

Wat zijn de symptomen?

In de meeste gevallen verloopt de ziekte zonder symptomen. Soms kunnen ziekteverschijnselen optreden, zoals voorbijgaande hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn en maagdarmstoornissen. In ernstige gevallen ontstaan verschijnselen van hersen(vlies)ontsteking met hoofdpijn, braken en uiteindelijk sufheid, coma en epileptische toevallen. Verlammingen en ademhalingsproblemen kunnen tot de dood leiden. Als de hersenen getroffen zijn, kunnen levenslange neurologische defecten resulteren, zoals doofheid, oncontroleerbare emoties en zwakte aan de ene kant van het lichaam. Vooral bij jonge kinderen van 3 tot 6 jaar en ouderen kan de infectie zich ontwikkelen tot encefalitis, meningitis en/of myelitis.

De meeste patiënten herstellen van deze fase na 2-4 dagen.

 

Hoe voorkom ik besmetting met Japanse encefalitis?

  • Probeer buiten het besmettingsseizoen te reizen Azië (en dan voornamelijk het platteland)
  • Bescherm u zelf tegen muggenbeten, draag bijvoorbeeld muggenwerende kleding
  • Smeer u in meet DEET
  • Laat u vaccineren als u toch risicogebied opzoekt in het risicoseizoen. Vraag hierover advies bij de GGD.

kidsenco anti-insecten travelset

afterbite pleister kidsenco encefalitis

kidsenco anti-insect care plus encefalitis

kidsenco bite away tegen insectenbeten

kidsenco nestosyl insectenbeet