Hepatitus A (besmettelijke geelzucht)

Hepatitus A

Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Er zijn verschillende soorten hepatitus. Bij Hepatitus A gaat het om een virus dat door ontlasting, besmet voedsel en drinkwater overgedragen kan worden. Iedereen die niet ingeënt is kan hepatitus krijgen. Deze vorm A komt vooral bij kinderen voor en is een minder ernstige vorm van hepatitus. Ook volwassenen kunnen hepatitus krijgen. Volwassenen kunnen er zeker ziek van worden, de meeste kinderen hebben er weinig last van.

Bron: RIVM – Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking.

Na besmetting duurt het gemiddeld zo’n drie tot zes weken voordat de eerste symptomen van de ziekte zich voordoen. Door effectieve vaccinaties kan Hepatitis A worden voorkomen.

Hoe loop je Hepatitus A op?

Het virus wordt overgedragen door besmet voedsel, drinkwater of via gebrekkige sanitaire voorzieningen, maar kan ook via besmette voorwerpen en handen plaatsvinden. Riolen die uitkomen in zwemwater vormen voor zwemmers een directe infectiebron. Maar ook schaal- en schelpdieren, bijvoorbeeld garnalen, oesters en mosselen, vormen een indirecte infectiebron omdat zij zich voeden met organisch materiaal. Andere voedingsmiddelen, die besmet kunnen zijn via water of ongewassen handen van voedselbereiders, zijn bijvoorbeeld rauwe groenten, fruit, salades en schepijs. Ook op het oog schoon water kan besmet zijn. Hepatitus A zit o.a. in de ontlasting van besmette personen. Daarom is handen wassen belangrijk na een toiletbezoek en voordat u eten gaat bereiden. Als je je handen niet goed wast, kan je andere mensen besmetten doordat je bijvoorbeeld bestek hebt aangeraakt. Zodra je het virus in je mond krijgt. raak je besmet. Deurklinken, kranen, handdoekjes, maar ook voedsel en drinken kan besmet worden door mensen met hepatitis A. Een slechte handwashygiëne na toiletbezoek en voor het bereiden van eten kan voor verspreiding zorgen. 

 

Wat zijn de symptomen van Hepatitus A?

Hepatitis A kan zo matig verlopen dat iemand het niet eens merkt. Voorkomende klachten zoals koorts, hoofdpijn, moeheid, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn (meestal rechts bovenin), donkere urine, gele huid, geel oogwit en lichte ontlasting zijn herkenbare symptomen bij Hepatitus A. De klachten duren meestal 1 tot 3 weken. De gele huid en moeheid kunnen enkele weken tot maanden duren. Kleine kinderen hebben meestal geen klachten. De ziekte gaat vanzelf over. Slechts bij hoge uitzondering ontstaan levensbedreigende complicaties. Hepatitis A duurt in de meeste gevallen niet langer dan 6 weken, maar vermoeidheid kan langer aanhouden. De ziekte wordt niet chronisch.

 

Is Hepatitus A besmettelijk?

Men raakt besmet met het hepatitis A-virus door contact te hebben ment anderen die ziek zijn of besmet zijn. En door het met eten en drinken van voedsel of water dat verontreinigd is met ontlasting dat het virus bevat. Daarom is het belangrijk om de handen te wassen voor het eten, voor het klaarmaken van eten en na een bezoek aan het toilet. De kans op besmetting neemt toe naarmate de hygiënische omstandigheden slechter zijn.
Er is geen behandeling met medicijnen voor hepatitis

 

Valt Hepatitus A binnen het Rijksvaccinatieprogramma?

Nee, Hepatitus A valt niet onder het Rijksvaccinatieprogramma.
Maar je kan je er wel tegen laten inenten. Vraag er naar bij je huisarts of bij de GGD. Hepatitus A komt veel voor in Marokko, Egypte, Turkije en veel Triopische landen. In Nederland komt de ziekte weinig voor.

 

Hoe voorkomt u hepatitis A met een vaccinatie?

Er bestaan tegenwoordig effectieve vaccinaties tegen Hepatitis A die zeker 25 jaar bescherming geven.

 

Als u hepatitis A heeft, moeten uw huisgenoten ertegen worden ingeënt. Een complete vaccinatie tegen hepatitis A bestaat uit twee prikken. De eerste prik tegen hepatitis A geeft één jaar bescherming. Een tweede, na minimaal zes maanden, geeft een bescherming van zeker 30 jaar.

 

 

De ziekte komt veel voor in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Azië, maar ook in landen in Oost-Europa en rond de Middellandse zee. In Nederland komt de ziekte zelden voor. Meer informatie per land kun je vinden op de website van het LCR

Geïnspireerd door bron: RIVM