Gedragsproblemen bij kinderen

Elk kind vertoont wel eens lastig gedrag. Druk, brutaal, onrustig, niet luisteren… Zodra er sprake is van terugkerend ongewenst gedrag dat voornamelijk ook storend is voor de omgeving, spreken we van een gedragsprobleem. Als het kind of de tiener aanhoudelijk agressief of negatief gedrag vertoont en het zijn of haar dagelijks functioneren beperkt, is er sprake van een gedragsstoornis. Voor alle gedragsproblemen is er wel kindertherapie te vinden. Of het nu gaat om kinderen met een leerachterstand, een ADHD-kind, een kind met een verslaving aan drugs, alcohol of gamen, een kind met een psychische aandoening of “gewoon’ een  kind met extreem pubergedrag…voor ieder gedragsprobleem is met kindertherapie enorm veel resultaat te behalen,

Wat is een kindertherapeut ?

Kindertherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugdigen en hun ouders. Kindertherapeuten kunnen bv. zijn opgeleid als Kinder- en jeugdpsycholoog, Orthopedagoog, Pedagoog, Integratief- of Psychomotorisch Kindertherapeut, Speltherapeut, Creatief therapeut, Kindercounselors, Ontwikkelingspsycholoog of trainer in sociale vaardigheiden. Daarnaast zijn er ook therapeuten die meer algemeen zijn opgeleid. Zij zijn vaak werkzaam als GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog of psychotherapeut en werken zowel met volwassenen als met kinderen en jongeren. Zij hebben allen gemeen dat zij een opleiding hebben om kinderen en jongeren met psychische problemen te kunnen behandelen of te kunnen begeleiden. Ze houden zich bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Ze hebben specifiek ervaring in het behandelen van kinderen en jongeren, en hebben vaak de mogelijkheid tot het geven vaak speltherapie, sociale vaardigheidstrainingen en gezinsgesprekken. Daarnaast kunnen ze specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen: bv. autisme, dyslexie, pesten, angsten etc. etc.. Op de pagina Specialisaties vindt je meer info over specialisaties van kindertherapeuten.