ADF Stichting

goede doel ADF stichtingDOELSTELLING
De ADF stichting is de landelijke patiëntenvereniging voor volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten of depressie. Medewerkers geven advies op maat aan patiënten, familie of hulpverleners. De stichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek en geeft voorlichting over effectieve behandelingen.

Bibbers

Bibbers is een website voor kinderen (en hun ouders) met angst- of dwangklachten. Zeven procent van de Nederlandse kinderen heeft last van angstklachten.

Goede informatie en hulp, zeker ook voor kinderen, is er nog veel te weinig. Vandaar dat de ADF stichting deze website heeft gemaakt.

Vage klachten

Iedereen is wel eens bang. Dat is heel natuurlijk en eigenlijk ook wel handig als er echt gevaar dreigt. Maar wat nu als je vaak heel erg bang bent als het helemaal niet nodig is? Kinderen blijven uit angst thuis van school of raken zo bang en verdrietig dat ze er ziek van worden. Ze kunnen met vage klachten aankomen, zoals buikpijn, omdat ze vaak niet goed kunnen verwoorden wat hun dwars zit.

Signaleren

Voor het welzijn van het kind is het belangrijk om te signaleren of er angst in het spel is en als dit zo is, het kind te helpen om hierover te praten. Op de site www.bibbers.nl kunnen kinderen op een speelse manier allerlei informatie vinden over angst en krijgen ze tips. Er zullen steeds nieuwe spelletjes en angsttestjes op staan.

Ontdekken

Ouders kunnen samen met hun kind de site ontdekken. Er staat uitleg over allerlei vormen van angst waardoor meer inzicht ontstaat in het probleem en de mogelijkheden voor hulp. Ouders en leerkrachten doen hierdoor ideeën op hoe het kind te helpen. De site helpt mee om het taboe dat helaas nog steeds aan angstproblemen hangt, te doorbreken en bespreekbaar te maken.

Behandelmogelijkheden

Helaas zijn er nog weinig goede behandelmogelijkheden voor kinderen. De ADF stichting heeft een samenwerkingsverband met gespecialiseerde professionals.

Vragen

Heeft u vragen of heeft u het idee dat uw kind misschien gebaat is bij professionele hulp, dan kunt u een e-mail sturen via de site van Bibbers of telefonisch contact opnemen met een van de medewerkers van de ADF stichting 0343-753 009 (werkdagen van 9.00- 13.30 uur).

 

 

Hoofdstraat 122
3972 LD Driebergen
0900-2008711 (€ 0,35 pm.)
info@adfstichting.nl
http://www.adfstichting.nl

Hoofdthema: Gezondheid


Amber Alert

Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door grenzen te beslechten op het gebied van bureaucratische, juridische, geografische of taalgrenzen. De stichting zal met het oog op haar doelstelling aansluiting te zoeken bij organisaties die het verbeteren van veiligheid binnen de Europese samenleving nastreven. De stichting heeft geen winstoogmerk

Activiteiten

# European Child Rescue Alert: de stichting mapt alle urgent vermiste kinderen en actieve AMBER Alerts in Europa
# Police Expert Network: de stichting verbindt politie experts in Europa zodat zij snel en op informele wijze hun collega’s in andere EU-landen kunnen contacteren bij vermiste kinderen zaken
# Citizen sourcing: de stichting verbindt burgers met politie. Voorbeeld: AMBER Alert initieerde hiervoor een samenwerking met Facebook, Google’s Waze, etc
# Opzetten nationale AMBER Alerts (eerstvolgende Malta)
# Euregio Maasrijn Pilot project: de stichting informeert politie, media en burgers over kwetsbare vermiste personen binnen de Euregio Maasrijn, dus ook over de lands- en taalgrenzen.
# Policy: het beslechten van bureaucratische, juridische, geografische en taal grenzen. Daarvoor brengt de stichting haar 5 punten plan naar het Europees Parlement/ Commissie
# Verbinden EU burgers

AMBER Alert Nederland
Peter Treckpoelstraat 4
6191 VK Beek (L)
Nederland

www.amberalert.nl

Hoofdthema:  Welzijn en Cultuur