Kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar.  Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid...

Jongeren en alcohol

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Ook zijn minderjarigen strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar....

Waar moet ik aan denken als ik de voornaam voor mijn kind kies?

De voornamen voor uw kind mogen niet ongepast zijn. Denk hierbij aan scheldwoorden, bespottelijke namen of een naam die bestaat uit veel namen. Ook mag de voornaam geen bestaande achternaam zijn. Behalve als de bestaande achternaam ook een voornaam is. Bijvoorbeeld...

Hoe kan ik de erkenning van een kind ongedaan laten maken?

U kunt de rechter vragen om de erkenning van een kind te vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als u een kind heeft erkend omdat u ervan overtuigd was dat u de biologische vader was. En later blijkt dat iemand anders de biologische vader...