Veilig Thuis

Ervaar of vermoed jij huiselijk geweld of kindermishandeling? Maak jij zorgen om een kind, jezelf, een andere volwassene of oudere? Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. Ook als je twijfelt!In alle gevallen kun je via 0800-2000...

Zindelijk worden

Zindelijk worden Zindelijk worden is één van de belangrijke mijlpalen in een kinderleven. Bij het ene kind gaat het zonder slag of stoot, terwijl het bij andere kinderen was langer duurt, waarbij sommige ouders heel erg hun. De meeste kinderen worden niet vanzelf...

Kindgebonden budget

Wat is kindgebonden budget Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar.  Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid...

Jongeren en alcohol

Jongeren en alcohol Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting. Jongeren en alcohol   Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Ook zijn minderjarigen strafbaar als ze...

Waar moet ik aan denken als ik de voornaam voor mijn kind kies?

De voornamen voor uw kind mogen niet ongepast zijn. Denk hierbij aan scheldwoorden, bespottelijke namen of een naam die bestaat uit veel namen. Ook mag de voornaam geen bestaande achternaam zijn. Behalve als de bestaande achternaam ook een voornaam is. Bijvoorbeeld...

Hoe kan ik de erkenning van een kind ongedaan laten maken?

U kunt de rechter vragen om de erkenning van een kind te vernietigen. Dit kan alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als u een kind heeft erkend omdat u ervan overtuigd was dat u de biologische vader was. En later blijkt dat iemand anders de biologische vader...

Wie hebben een onderhoudsplicht?

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ouders  hebben die voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ex-partners moeten meebetalen als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven. Getrouwde en...

Wanneer stopt mijn voogdij over een kind?

Uw voogdij eindigt als het kind 18 jaar wordt. De voogdij kan ook stoppen omdat 1 of beide ouders het gezag weer terugkrijgen. Als de voogd overlijdt, benoemt de rechter opnieuw een voogd. Beëindiging voogdij In de volgende gevallen eindigt de voogdij: Het kind wordt...