Wat is kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar.  Krijgt u kinderbijslag, dan kunt u misschien ook een kindgebonden budget van de Belastingdienst krijgen. Dit is een extra maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen.

Of u kindgebonden budget krijgt, hangt af van het inkomen van uw gezin. Er geldt ook een vermogenstoets voor het kindgebonden budget.

Informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Het kindgebonden budget eindigt altijd in de maand van de 18e verjaardag van uw kind. Dit gaat automatisch. Soms stopt het kindgebonden budget al eerder. Als u geen kinderbijslag meer krijgt voor uw kind, dan krijgt u ook geen kindgebonden budget meer. Heeft u nog meer kinderen jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u voor deze kinderen nog wel kindgebonden budget.

 

Wanneer heb ik recht op kindgebonden budget?

U kunt kindgebonden budget krijgen, als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als u recht heeft op kindgebonden budget, krijgt u meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

 

Voorwaarden kindgebonden budget

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden voor kindgebonden budget op de website van de Belastingdienst.

 

Uitbetaling bij co-ouderschap

Er kan maar 1 rechthebbende zijn voor het kindgebonden budget. Dit is degene die de kinderbijslag ontvangt.

U bepaalt samen welke ouder kinderbijslag krijgt of dat wij de kinderbijslag over beide ouders moeten verdelen. Ontvangt u ook kindgebonden budget? Dan kan de Belastingdienst het kindgebonden budget maar aan 1 persoon betalen. Kies samen welke ouder het kindgebonden budget krijgt. Wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.

 

Kindgebonden budget in het buitenland?

Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kindgebonden budget krijgen.

 

Waar kan ik mijn kindgebonden budget regelen?

Uw kindgebonden budget kunt u aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

 

Kindgebonden budget aanvragen

U krijgt vanzelf bericht als u volgens de Belastingdienst Toeslagen recht heeft op kindgebonden budget. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kunt u kindgebonden budget aanvragen op Belastingdienst.nl.

 

Wijzigingen kindgebonden budget doorgeven

De hoogte van uw toeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals uw inkomen, uw vermogen en de samenstelling van uw huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Daarom moet u binnen 4 weken wijzigingen voor uw kindgebonden budget doorgeven aan de Belastingdienst.

 

Hoeveel kindgebonden budget kan ik krijgen?

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen.  Wilt u weten of u kindgebonden budget kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Dat kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst.

 

Kindgebonden budget berekenen

Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Maak een proefberekening op Belastingdienst.nl.

 

Prinsjesdag: plannen kabinet voor 2020

Het kabinet wil structureel bijna 500 miljoen euro meer uittrekken voor het kindgebonden budget. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er hierdoor gemiddeld bijna 1000 euro per jaar meer bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Gemiddeld gaan zij zo’n 600 euro per jaar ontvangen. Dat blijkt uit plannen van het kabinet voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

 

Wanneer heb ik recht op kindgebonden budget in het buitenland?

U kunt kindgebonden budget krijgen als u met uw gezin in het buitenland woont en in Nederland werkt. Of als u met uw gezin in Nederland woont en in het buitenland werkt. U moet dan aan dezelfde voorwaarden voldoen als iemand die in Nederland woont en werkt.

 

Kindgebonden budget als u in het buitenland woont

Woont u met uw gezin in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan kunt u kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland woont.

Lees meer over de voorwaarden voor kindgebonden budget als u in het buitenland woont op de website van de Belastingdienst.

 

Kindgebonden budget als u in het buitenland werkt

Woont u met uw gezin in Nederland en werkt u in het buitenland? Ook dan kunt u kindgebonden budget krijgen. U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland werkt.

Lees meer over de voorwaarden voor kindgebonden budget als u in het buitenland werkt op de website van de Belastingdienst.

 

 

 

Bron: rijksoverheid.nl

Kidsenco
Author: Kidsenco