Ouders kunnen 1 of 2 personen aanwijzen als voogd voor het geval zij zelf komen te overlijden. Dit kan bij testament. Sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister. Bij overlijden van de ouders krijgt die persoon de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Iemand wordt pas voogd nadat hij een bereidverklaring aflegt bij de griffie van de rechtbank.

Voogdij niet in testament vastgelegd

Legt u als ouders niet vast wie uw kinderen moet opvoeden na uw dood? Dan neemt de rechter die beslissing. De rechter raadpleegt de families en bekijkt samen met hen wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar soms kan de rechter niet meteen een oplossing vinden. Bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Niemand wil of kan de voogdij op zich nemen

Kan of wil niemand in de familie of vriendenkring de voogdij over de kinderen op zich nemen? Dan krijgt een gecertificeerde instelling (een stichting jeugdbescherming bijvoorbeeld) het gezag over de kinderen. De instelling zal proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het kind te begeleiden bij het zelfstandig wonen.

 

Bron: rijksoverheid.nl