Jongeren en alcohol

Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting.

Jongeren en alcohol

 

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Ook zijn minderjarigen strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar. Bijvoorbeeld op straat of in het winkelcentrum

Gevaren van alcoholgebruik bij jongeren

Alcoholgebruik door jongeren heeft de volgende risico’s:

  • Alcohol drinken is schadelijk voor de hersenen. Vooral omdat het brein van jongeren nog in ontwikkeling is.
  • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
  • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.
  • Ook zijn jongeren die hebben gedronken kwetsbaar voor bijvoorbeeld seksueel geweld. Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer.

 

Verkoopverbod alcohol aan jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet.

Gemeenten houden toezicht op de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Merkt u dat een ondernemer de regels rond verkoop van alcohol overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente waar het bedrijf zit.

 

Voorlichting over alcohol op school

De overheid wil jongeren en ouders voorlichten over alcoholgebruik en de risico’s hiervan. Bijvoorbeeld met de campagne NIX18 van het ministerie van VWS. Deze campagne laat zien dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is.

Daarnaast voert het Trimbos-instituut het programma De gezonde school en genotmiddelen uit in opdracht van de overheid. Dit lesprogramma is gericht op voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Naast voorlichting aan leerlingen is er aandacht voor een goed schoolbeleid, de rol van de ouders en signalering van problematisch alcoholgebruik.

 

Alcohol en opvoeding

Het wordt steeds duidelijker dat alcohol schadelijk is voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders echt invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen. Het is belangrijk om op tijd duidelijke afspraken te maken en in gesprek te komen over het niet drinken. Ouders vinden het niet altijd eenvoudig het gesprek hierover met hun kinderen aan te gaan. Op uwkindenalcohol.nl kunnen ouders terecht voor tips.

 

Bron: rijksoverheid.nl

Zwanger!! Hoe vertel jij dat?

Zwanger!! Hoe vertel jij dat?

Gefeliciteerd je bent zwanger, wat een feest! Je bent door het dolle over jouw zwangerschap en wil het natuurlijk wel van de daken schreeuwen. De...

Ondersteuning bij jouw zwangerschap

Wat is een doula? Een doula is een ervaren en kundige vrouw die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op...

ZWANGERSCHAP

ZWANGERSCHAP

ZwangerschapIn blijde verwachting. Negen maanden op een andere planeet, want er groeit een kindje in je buik. Ben je zwanger? Van harte...

Neem contact met ons op!

Kidsenco
Author: Kidsenco