Kinderopvang

Veel werkende ouders maken gebruik van kinderopvang voor hun kroost. Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Er zijn...

Hoe legt de basisschool de prestaties van mijn kind vast?

De school legt de schoolprestaties van uw kind vast in het leerlingvolgsysteem (LVS), het schoolrapport en het onderwijskundig rapport (OKR).   Leerlingvolgsysteem (LVS) Basisscholen werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel leerling-...

Aangepaste eindtoets voor kinderen met een beperking

Van alle toegelaten eindtoetsen zijn er aangepaste versies voor leerlingen met een beperking. Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken. De school mag voor sommige leerlingen een uitzondering maken. Aangepaste versies eindtoets Van elke...

Wat zijn de kosten voor de basisschool van mijn kind?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Zoals een sinterklaasfeest of een schoolreisje. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde...

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)

Hoe krijgt mijn kind leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)? Het samenwerkingsverband passend onderwijs vo beslist of uw kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs. Het lwoo is er voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun...

Startkkwalificatie

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben? Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16...