Betere aansluiting mbo op arbeidsmarkt

Als de arbeidsmarkt verandert, kan ook de werkgelegenheid in sommige beroepen veranderen. Of de invulling van een functie.  Samen met werkgevers nieuwe opleidingen ontwikkelen Mbo-instellingen krijgen experimenteerruimte om samen met werkgevers nieuwe opleidingen te...

Beroepskwalificaties: basis van het mbo

Voor de meeste beroepen zijn bijzondere kennis en vaardigheden nodig. Daarom zijn voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beroepsgerichte kwalificaties opgesteld. Het onderwijs en bedrijfsleven samen bepalen de inhoud van deze kwalificaties. Kenmerken...

MBO examens

Met examens kunnen studenten aantonen dat ze dat beheersen wat nodig is om het diploma te krijgen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de examens hoog is. Studenten krijgen dan een eerlijke kans om te bewijzen dat ze voldoen aan de exameneisen. En werkgevers kunnen...

Kosten MBO-opleiding

Kosten mbo-opleiding Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.   Schoolkosten Mbo-scholen...

Kwaliteit MBO-opleidingen

Kwaliteit mbo-opleidingen Mbo-instellingen krijgen meer ruimte om te bepalen hoe zij hun kwaliteit kunnen verbeteren. Van 2019 tot en met 2022 is hiervoor in totaal €1,6 miljard beschikbaar. Iedere instelling kan daarbij aan de slag met de eigen (regionale) situatie....
Opleidingen, niveaus en leerwegen in het MBO

Opleidingen, niveaus en leerwegen in het MBO

Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden toelatingseisen. Entreeopleiding in het mbo Opleidingsniveaus mbo Het mbo heeft...
Coronavirus – Examens in het Voortgezet Onderwijs

Coronavirus – Examens in het Voortgezet Onderwijs

Coronavirus – Examens in het Voortgezet Onderwijs Op deze pagina lees je meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen voor de eindexamens in het voortgezet onderwijs. Geen centrale eindexamens in 2020 Gaan de centraal...
Coronavirus en basis- en speciaal onderwijs

Coronavirus en basis- en speciaal onderwijs

Coronavirus en basis- en speciaal onderwijs Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer.   Basisscholen verkleinen de...
Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Geen eindtoets groep 8 dit jaar Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.   ,,We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren...

Kinderopvang

Veel werkende ouders maken gebruik van kinderopvang voor hun kroost. Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Er zijn...