Het hangt van uw persoonlijke situatie af wie het gezag krijgt over uw kind als u overlijdt. Er zijn verschillende regelingen. Bijvoorbeeld voor gezamenlijk ouderlijk gezag, ouderlijk gezag van 1 ouder en gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder.

Gezamenlijk ouderlijk gezag (2 ouders)

Heeft u als ouders samen het gezag en overlijdt 1 van u? Dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Ouders kunnen in hun testament of het gezagsregister ook bepalen dat 2 personen gezamenlijk voogd worden.

Kosteloos voogd aanwijzen via gezagsregister

Sinds 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister. U kunt hiervoor het webformulier voor aantekening gezag na overlijden invullen op de website Rechtspraak.nl.

Ouderlijk gezag (1 ouder)

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan een eventuele andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Voorkeurspositie andere ouder

Overlijdt u en heeft u in uw testament een voogd benoemd? Dan kan een andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit geldt ook als u in het gezagsregister een aantekening heeft laten maken.

Vraagt de andere ouder binnen 1 jaar een verzoek om gezag aan? Dan heeft hij of zij de voorkeur boven de aangewezen voogd. Doet de ouder dit na 1 jaar of later? Dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie verandert na de benoeming van de voogd. Of als bij deze benoeming de rechter is uitgegaan van foute of onvolledige gegevens.

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)

Overlijdt uw partner (niet-ouder)? Dan eindigt automatisch het gezamenlijk gezag. U oefent dan als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf? Dan krijgt uw partner de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder? Dan kan deze ouder aan de rechter het gezag vragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van uw partner.

 

Bron: rijksoverheid.nl