Als een kind niet onder gezag van 1 of 2 ouders staat, dan komt het onder voogdij. Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders. De voogd neemt dan het gezag over het kind op zich. Hij is verplicht ervoor te zorgen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed. Dat hoeft hij niet zelf te doen, maar kan ook door iemand anders gebeuren. Bijvoorbeeld in een tehuis.

Rechten en plichten als u alleen de voogdij heeft

De rechten en plichten van 1 voogd en van gezamenlijke voogden (2 voogden samen) verschillen. Heeft u alleen de voogdij? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of pleeggezin verblijven.

Toezicht kantonrechter op vermogen kind

U bent als voogd de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. In plaats van de ouder(s) beheert u ook het vermogen van het kind. De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop u het vermogen beheert. Voor sommige handelingen moet u vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Het vermogen van het kind kunt u ook gebruiken om het levensonderhoud van het kind te betalen. Daarvoor heeft u wel toestemming van de kantonrechter nodig.

Rechten en plichten bij gezamenlijke voogdij

Heeft u gezamenlijk de voogdij over een kind? Dan moet u het kind zelf verzorgen en opvoeden. Ook heeft u dan een onderhoudsplicht voor het kind. U moet samen de kosten betalen voor het levensonderhoud van het kind. Ook bent u samen wettelijk vertegenwoordiger van het kind en u beheert samen het vermogen van het kind.

Wijzigen achternaam kind bij voogdij

U kunt als gezamenlijke voogden de rechter vragen de achternaam van het kind te wijzigen. Het kind krijgt dan de achternaam van 1 van u. Dit verzoek moet u tegelijk indienen met het verzoek voor gezamenlijke voogdij. Bij de beslissing over dit verzoek staat het belang van het kind voorop.

 

Bron: rijksoverheid.nl