Als u uw kind erkent wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet u het ouderlijk gezag aanvragen.

Gevolgen erkenning kind

De erkenning van een kind betekent het volgende:

  • Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking).
  • U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt.
  • U heeft na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • U  kiest (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.
  • Uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt u dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Bron: rijksoverheid.nl