Uw gezag eindigt automatisch als uw kind 18 jaar wordt. U kunt uw gezag ook verliezen omdat de rechter dat bepaalt. Bijvoorbeeld als u uw kind slecht behandelt.

Beëindiging ouderlijk gezag bij opvoedproblemen

Bij opvoedproblemen krijgt u vaak eerst via de gemeente hulp aangeboden. Heeft deze hulp geen effect of wilt u of uw kind de hulpverlening niet? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in ernstig gevaar is. Is dit het geval, dan vraagt de raad de kinderrechter om uw gezag over uw kind te stoppen.

Beslissing kinderrechter beëindiging gezag

De rechter kan bepalen dat iemand anders het gezag over uw kind krijgt. Sinds 1 januari 2015 is hiervoor 1 gezagsbeëindigende maatregel. Voor deze datum kon de rechter kiezen voor ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Deze maatregelen zijn opgegaan in de nieuwe maatregel.

Tijdens een rechtszitting wil de kinderrechter ook uw mening horen. U kunt daarbij ook de hulp van een advocaat vragen. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan vraagt de rechter ook zijn mening, dit heet ook wel een kindgesprek of kinderverhoor. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan moet u een advocaat inschakelen die voor u in hoger beroep gaat.

Voogdij na beëindiging gezag

Beëindigt de kinderrechter het gezag over uw kind? Dan krijgt een gecertificeerde instelling of een pleegouder het gezag over uw kind. Zij oefenen in dat geval de voogdij over uw kind uit. Uw kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. U heeft als ouder officieel niets meer over uw kind te zeggen. De voogd betrekt u wel voor zover mogelijk en informeert u over uw kind.

Duur gezagsbeëindigende maatregel

De beëindiging van het gezag duurt tot uw kind 18 jaar is.

Einde gezamenlijk ouderlijk gezag

Gaan u en uw partner uit elkaar en hebt u heel erge ruzie zonder uitzicht op verbetering? Dan kunt u aan de rechter vragen het gezag aan een van u toe te kennen. U moet hiervoor beiden of ieder afzonderlijk een Verzoek gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen als dat in het belang van uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, blijft de andere ouder onderhoudsplichtig.