Petanque – Jeu de Boule

Pétanque is de Franse benaming voor het spel dat wij Jeu de Boules (spel met ballen) noemen, dat inderdaad in Frankrijk een noemer is voor meerdere spellen.

In ons land heeft het petanquespel inmiddels ook vaste voet aan de grond gekregen. Nadat het spel in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hier en daar al op bescheiden schaal werd beoefend, werd in 1972 de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) opgericht, die vooral in het begin van de jaren tachtig een serieus aanzien begon te krijgen. Een absoluut hoogtepunt werd gevormd door het wereldkampioenschap in 1984 in Rotterdam.

Petanque kan op drie manieren worden gespeeld:

  • in tête-à-têtevorm: één speler tegen één;
  • in doublettevorm: twee spelers tegen twee;
  • in triplettevorm: drie spelers tegen drie.

Inmiddels telt de NJBB over het gehele land verspreid zo’n 225 verenigingen. De NJBB is aangesloten bij het NOC*NSF

Kidsenco
Author: Kidsenco