Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag is een recht, maar tegelijkertijd ook een plicht. Je hebt het recht om jouw kind te verzorgen en op te voeden.
En je hebt de plicht om jouw kind te verzorgen en op te voeden.

OUDERSCHAP    *    RECHTEN & PLICHTEN    *     DUO-MOEDERS     *     MINDERJARIGEN    *    VOOGDIJ    *    GEZAMENLIJK GEZAG

Wat is ouderlijk gezag?

Bij de geboorte van een kind krijgen gehuwde ouders automatisch gezag over het kind. Zij zijn de juridische ouders van het kind. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een rechter, ofwel ‘van rechtswege’. Ouderlijk gezag is een recht, maar tegelijkertijd ook een plicht. Je hebt het recht om jouw kind te verzorgen en op te voeden. En je hebt de plicht om jouw kind te verzorgen en op te voeden. Het eindigt automatisch als je kind 18 jaar wordt. Ook ben je wettelijk vertegenwoordiger, beslis je over het geld en andere bezittingen van jouw kind en moet je jouw kind financieel onderhouden. Als beide ouders gezag hebben, dan hebben beiden deze rechten en plichten.

Zijn ouders niet getrouwd? De ongehuwde moeder heeft automatisch ouderlijk gezag over het kind, tenzij zij minderjarig is. Een ongehuwde vader kan juridisch ouder worden van het kind door middel van erkenning.

 

Rechten van ouders

Gezaghebbende ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen zonder inmenging van anderen te verzorgen en op te voeden. Deze bevoegdheid is echter niet onbeperkt: kinderen hebben het recht om veilig op te groeien en zich goed te ontwikkelen. De rechten van het kind kunnen afgeleid worden uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, maar wordt wettelijk geborgd door artikel 1 van de Jeugdwet die een definitie geeft van kindermishandeling.