Loverboys

Loverboys zijn jongens die proberen meisjes de prostitutie in te lokken. Een loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem wordt. Door het meisje veel cadeaus en aandacht te geven.

Vooral kwetsbare meisjes zijn daar gevoelig voor en willen alles voor hun vriend doen. Zo ontstaat een afhankelijkheidsrelatie. Op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht.

 

Wat zijn loverboys?

Loverboys zijn jongens of mannen die meisjes proberen de prostitutie in te lokken. Zij proberen ervoor te zorgen dat de meisjes verliefd op hen worden. Vervolgens halen ze de meisjes over om tegen betaling seks met anderen te hebben. Zo komt het meisje uiteindelijk in de prostitutie terecht. Loverboys worden ook wel pooierboys genoemd. Het zijn overigens niet alleen jongens of mannen die dit doen. Overigens …. Ook meisjes ronselen ‘vriendinnen’.

 

Hoe gaan loverboys vaak te werk?

 • Ze zoeken meisjes die emotioneel instabiel of onzeker zijn. Vaak gebeurt dit via internet; ook wel grooming genoemd. De loverboy is lief, koopt cadeautjes en geeft complimentjes. Hij geeft de meisjes veel aandacht en zorgt dat ze verliefd op hem worden en hem helemaal vertrouwen.
 • Daarna probeert hij hen afhankelijk van hem te maken. Bijvoorbeeld door de meisjes ruzie te laten maken met hun beste vrienden of hun ouders. Als de meisjes eenmaal ruzie hebben met hun vrienden en hun ouders, zorgt hij ervoor dat ze alleen nog maar met hem kunnen praten en omgaan.
 • Vervolgens probeert hij om de meisjes dingen te laten doen die ze eigenlijk niet willen. Hij laat de meisjes bijvoorbeeld een lening of telefoonabonnement afsluiten op hun naam, terwijl hij degene is die er gebruik van maakt. Of hij haalt de meisjes over om seks te hebben met zijn vrienden. Zo moeten de meisjes bewijzen dat ze van hem houden.
 • Als de meisjes al seks moeten hebben met zijn vrienden is de stap om ook met andere mensen seks te hebben, die daarvoor betalen, heel klein. Voor ze het weten, werken de meisjes als prostitué. Dit kan achter het raam zijn in een raamprostitutiestraat, een seksclub of gewoon vanuit een woning. Prostitutie is in Nederland gelegaliseerd en minderjarigen mogen niet in de seksindustrie werken. Veelal zullen deze minderjarige meisjes dus in het illegale circuit werken.

 

Loverboymethode verandert door internet en sociale media

De klassieke loverboy palmt jonge kwetsbare meisjes en jongens eerst langdurig in om ze vervolgens seksueel uit te buiten. Deze werkwijze verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Loverboys bedreigen hun slachtoffers vaker en sneller. En ze gebruiken daarbij chantage en geweld.

Internet en sociale media spelen daarin een steeds grotere rol. Via sociale media hebben loverboys bijvoorbeeld een veel groter bereik om contact te leggen met een slachtoffer. Ook kunnen zij op die manier gemakkelijker informatie verzamelen over kwetsbare jongens en meisjes. Zo worden jongeren sneller de seksindustrie in gedwongen.

 

Wat kan ik doen als ik vermoed dat iemand uit mijn omgeving onder invloed is van een loverboy?

Probeer er met haar over te spreken. Of laat haar informatie lezen over loverboys. Zorg er verder voor dat ze weet dat ze altijd bij u terecht kan. Veel loverboys proberen namelijk een wig te drijven tussen het meisje en haar omgeving. Daarom is het verstandig dit zo vroeg mogelijk te doen.

 

Hoe kan ik een loverboy herkennen?

 • Loverboys zijn vaak charmante, oudere en goed geklede jongens.
 • Ze leggen contact met meisjes op het schoolplein, in een discotheek, via internet of bijvoorbeeld voor een opvangtehuis.
 • Vaak proberen zij indruk te maken met scooters en auto’s.

 

Wat kan ik doen als ik slachtoffer ben van een loverboy?

 • Slachtoffers van loverboys kunnen een melding doen of aangifte doen. Ook ouders, vriendinnen of vrienden kunnen een melding doen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0900-8844.
 • Praat er zo snel mogelijk over met een vertrouwd iemand, zoals ouders, een goede vriend of vriendin, iemand van school of de huisarts.
 • Doe nooit iets tegen je zin. Hoe lang je ook verkering hebt, je bepaalt zelf wat je wilt.

 

Welke straffen kunnen loverboys krijgen?

Loverboys zijn mensenhandelaren. Hun activiteiten vallen onder het Wetboek van strafrecht. Het aanzetten van minderjarigen tot prostitutie is strafbaar. Ook het dwingen hiertoe is strafbaar. Loverboys kunnen maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen.

 

Waar kom ik loverboys tegen?

Loverboys leggen contacten op het schoolplein, in een discotheek of bijvoorbeeld voor een opvangtehuis. Daarnaast gebruiken zij steeds vaker het internet bij het zoeken, werven en exploiteren van slachtoffers. De plaats waar loverboys hun slachtoffers zoeken, lijkt te zijn verschoven van het schoolplein naar sociale netwerksites, jongerensites en chatboxen.

 

Maatregelen tegen loverboys

Wat de Rijksoverheid doet om loverboys aan te pakken, staat in het programma Samen tegen mensenhandel en in het programma Geweld hoort nergens thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

De overheid neemt onder meer de volgende maatregelen:

 • verbetering van de preventie om te voorkomen dat loverboys slachtoffers maken;
 • verbetering van de opsporing en vervolging van loverboys;
 • bescherming en opvang van slachtoffers van loverboys.

Wat doet de politie?

De politie heeft speciaal voor mensenhandel opgeleide rechercheurs in dienst. Zij zoeken op plekken waar mensenhandel kan plaatsvinden en luisteren met aandacht en zorg naar het verhaal van het (potentiële) slachtoffer. Het is belangrijk om als slachtoffer alles te vertellen wat u is overkomen. Pas dan kunnen de rechercheurs met alles rekening houden en het slachtoffer vertellen wat er allemaal mogelijk is. Zo kunnen zij samen met het slachtoffer de beste oplossing vinden. Want het belangrijkste is dat het goed komt met het slachtoffer.

De rechercheurs vertellen ook wat het inhoudt om aangifte te doen en hoe het rechtsproces verloopt. Als alles duidelijk is, kan het slachtoffer bepalen of zij wel of geen aangifte doet. Heeft het slachtoffer nog andere hulp nodig? Dan kan de politie het slachtoffer doorverwijzen naar allerlei hulpverleningsorganisaties.

Wil het slachtoffer aangifte doen? Dan nemen rechercheurs een verklaring op. De rechercheurs bespreken daarna met de officier van justitie hoe het verder gaat en hoe het rechercheonderzoek moet gebeuren om de loverboy op te pakken. Vaak houdt een loverboy zich nog met andere criminele zaken bezig. Hiervoor kan hij ook worden opgepakt. Als de loverboy uiteindelijk wordt aangehouden, bepaalt een rechter of hij wordt veroordeeld en hoeveel straf hij krijgt.

Slachtoffers melden zich zelden rechtstreeks bij de politie. De politie investeert veel in contacten met ouders van risicogroepen, onderwijs, hulpverlening, internaten en buurthuizen. Daarnaast zijn de dagrapporten een bron van informatie.

Speciale teams van de politie houden zogenoemde prostitutiecontroles op verschillende plekken. Zo willen ze erachter komen of meisjes tegen hun wil betaalde seks hebben. Ook als er geen aangifte is, kan de politie in sommige gevallen besluiten om onderzoek te doen. Door gebruik te maken van een ‘stapelmethode’ van informatie kan een loverboy als verdachte worden aangemerkt.

 

Opsporing loverboys op internet

De Rijksoverheid heeft de inzet van de ‘lokpuber’ mogelijk gemaakt met de nieuwe wet Computercriminaliteit III. De lokpuber is geen echte puber. Het is een meerderjarige opsporingsambtenaar die zich voordoet als een minderjarige. De wet kan bijdragen aan de opsporing van loverboys op het internet.

 

Hulpmiddelen voor het verbeteren van de aanpak

De commissie Azough heeft een actieplan voor meisjesslachtoffers van loverboys opgesteld. Dit heeft geleid tot een aantal hulpmiddelen voor slachtoffers van loverboys. Deze bieden praktisch advies voor een betere signalering en registratie van (vermoedelijke) slachtoffers aan:

 • jeugdhulpverleners;
 • professionals werkzaam in GGZ-instellingen;
 • professionals in instellingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • sociale wijkteams van de gemeenten.

Maar ook voor een zo goed mogelijke opvang en behandeling van (vermoedelijke) slachtoffers.

Verder is er een handreiking voor de samenwerking tussen zorg en politie en justitie. Daarnaast is er onlangs door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een checklist voor gemeenten ontwikkeld waarmee gemeenten na kunnen gaan of hun beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek op orde is.