Donderdag 5 oktober 2017 zullen leerkrachten in het basisonderwijs hun werk neerleggen. De meeste basisscholen zullen dan gesloten zijn en de kinderen dienen dan thuis te blijven. Zoals al eerder in de media naar voren kwam is de werkdruk voor leraren erg hoog, de salarissen zijn laag en er is een enorm lerarentekort. leggen donderdag 5 oktober het werk neer. Op 5 oktober zullen zij met hun staking aandacht voor deze kwesties vragen. Alle scholen hebben opvangplicht voor leerlingen en de basisscholen zullen de ouders informeren over de consequenties van deze staking.

De leerkrachten van het basisonderwijs willen het lerarentekort bestrijden door een eerlijke salariëring en minder werkdruk. De leraren pleiten voor hogere salarissen om:

    • De hoge werkdruk in het onderwijs te voorkomen.


Squla

  • Ziekteverzuim als gevolg van een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris te voorkomen.

Er is ook een probleem voor ouders en leerlingen

Veel mensen en leerkrachten maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. ER waren vorig jaar signalen van ouders over klassen die geen leerkracht hadden. Sommige kinderen werden naar huis gestuurd. Het is natuurlijk van groot belang (ook voor de ouders) dat er voldoende leerkrachten in het basisonderwijs voor klassen staan, maar ook dat die leerkrachten hun werk met plezier en naar behoren kunnen doen én dat er geen lessen uitvallen omdat er niet voldoende vervanging zou kunnen zijn.

geralt / Pixabay

 

School heeft opvangplicht

Veel scholen zullen de deuren sluiten op 5 oktober. Maar waar gaan de leerlingen heen? Wie draait er eigenlijk op voor de kosten van eventuele buitenschoolse opvang?

Er is aangekondigd dat de meeste basisscholen op 5 oktober gesloten zullen zijn. Als het goed is heeft de school van jouw kind jullie daarvan al op de hoogte gesteld. Ouders zullen worden opgeroepen om hun kinderen zelf op deze dag op te vangen. Mocht het de ouders zelf niet lukken om thuis te zijn of opvang te regelen, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de opvang. In eerste instantie zal de school de opvang op de school zelf proberen te regelen met bijvoorbeeld een medewerker die niet staakt. Als het de school niet lukt om opvang te regelen, dan zal de school moeten regelen dat de kinderen bij de buitenschoolse opvang kunnen. De kosten hiervoor dienen betaald te worden door de ouders.

Squla