Kindermishandeling

Een veilig thuis, een plek waar je je geborgen en beschermd weet en waar je goed wordt voorbereid op de toekomst: het is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassen burgers. Vele duizenden kinderen in Nederland leven echter dagelijks in angst.

Kinderen die worden geslagen, verwaarloosd, misbruikt, vernederd of genegeerd óf die moeten toekijken als één van hun ouders geweld wordt aangedaan. De impact van mishandeling op de levens van kinderen is enorm. Jaarlijks zijn ruim 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Niets is bedreigender voor een kind dan gewelddadigheid van volwassenen op wie een kind voor zijn gevoel van veiligheid is aangewezen.

De negatieve gevolgen van kindermishandeling werken vaak levenslang door. Daarom pakt het OM samen met andere organisaties kindermishandeling aan. Het OM zoekt daarbij naar de manier waarop het strafrecht het beste bijdraagt aan een duurzaam beter en veiliger leven van het kind. Bijvoorbeeld door het opleggen van verplichte hulpverlening

Wat is kindermishandeling?

Wat doet het OM aan kindermishandeling?