Grooming

Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren.

Grooming (kinderlokken via internet)

Jongeren zijn veel online. Ze gamen, melden op social media wat ze aan het doen zijn en chatten met leeftijdsgenoten. Maar op internet kan iedereen zich anders voordoen en ook kinderlokkers zijn online. Zij doen zich voor als een leeftijdgenoot en gaan zo op zoek naar een slachtoffer. Zijn ze te herkennen? En kunt u voorkomen dat uw kind slachtoffer wordt?

 

Wat is grooming?

Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren. Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook de sms en e-mail valt hieronder. Een volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen, maar dit gebeurt (lang) niet altijd.

De groomer maakt misbruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die een jongere heeft. Voorafgaand aan een feitelijke ontmoeting heeft de volwassene vaak veelvuldig online contact gehad met de jongere. Dit online contact kan bijvoorbeeld bestaan uit e-mailcontact, seksueel getinte chats, maar kan ook bestaan uit het laten verrichten van seksueel getinte handelingen voor de webcam. Dit kan vervolgens als chantagemiddel worden gebruikt om een minderjarige tot verder gaande seksuele handelingen en/of een feitelijke ontmoeting te dwingen.

Webcammisbruik
Bij de politie komen ook meldingen binnen van jongeren die via internet door een volwassene verleid zijn tot het verrichten van seksuele handelingen voor de webcam, zonder dat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting. Hoewel dit niet valt onder de definitie van ‘grooming’, betekent dat niet dat de politie hier niets mee kan. Afhankelijk van de situatie kan er sprake zijn van de productie of het bezit van kinderporno of van een zedendelict tegen een minderjarige (via de webcam). Meer informatie hierover is ook te vinden op deze website.

 

Is grooming verboden?

Grooming is verboden sinds 1 januari 2010. Het is strafbaar voor volwassenen om via chatsites minderjarige kinderen te benaderen om afspraken met hen te maken voor het hebben van (cyber)seks.

 

Kunt u grooming voorkomen?

Jongeren zijn zelf hun beste beveiliger. Als zij alert zijn en weten waarop te letten, is het lastiger voor de groomer om hun vertrouwen te winnen. Maak daarom dergelijke onderwerpen bespreekbaar en houd toezicht op het online gedrag, zowel achter de computer, als op een tablet en smartphone. Bekijk het filmpje over grooming.

 

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten?

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over ‘Aangifte doen en dan?’, de folder ‘Slachtoffer van een misdrijf’ en de folder ‘Verklaring van rechten. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg.

 

Tips om de online veiligheid van uw kind te vergroten

 • Bepaal met uw kind de grenzen; wat is toelaatbaar (en met wie) en wat niet.
 • Lees meer over kinderen op internet op de website mijnkindonline.nl.
 • Kijk samen op Help Wanted, een speciale website over online seksueel misbruik van jongeren tussen 12 en 18 jaar.
 • Doe de test op kenjevrienden.nl.
 • Bedenk dat niet alle vriendschapsverzoeken geaccepteerd hoeven te worden. Beter nog is de regel: Ken je iemand in het echte leven niet, accepteer hem/haar ook niet online!
 • Bekijk op verschillende social media foto’s en berichten van de persoon die een vriendschapsverzoek stuurt.
 • Deel geen gevoelige persoonlijke informatie online als foto’s en filmpjes. Dit materiaal kan worden gebruikt voor chantage of elders op internet opduiken.
 • Maak dit thema bespreekbaar, zodat ieder kind met twijfels over een internetsituatie kan praten.
 • Maak melding van grooming bij de politie in uw buurt via 0900-8844. Online kunt u melding maken via het meldformulier of via de website meldknop.nl.
 • Let op: het opsporen van criminaliteit rond grooming en kinderpornografie is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar de persoon achter de groomer. Kom je in aanraking met kinderporno op het internet, verspreid dit zelf vooral niet verder. Dat is strafbaar. Meld het bij de politie via het meldformulier en het medium waar u de afbeelding tegenkomt bijvoorbeeld bij Facebook of Twitter.

 

Hoe online kinderlokkers werken

Volwassen online kinderlokkers (groomers) leggen eerst online contact. Ze doen zich dan voor als iemand anders. Bijvoorbeeld als een jongen of meisje van dezelfde leeftijd. De kinderlokker wil het kind uiteindelijk meestal in het echt ontmoeten om het seksueel te misbruiken.

Hier gaat een heel proces aan vooraf. Vaak vraagt de kinderlokker eerst of het kind voor de webcam seksuele handelingen met zichzelf wil doen. Dit beeldmateriaal slaan online kinderlokkers vaak op. Dan kunnen ze het via internet weer verder verspreiden.

 

Grooming voorkomen en bestrijden

De overheid neemt allerlei maatregelen om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Voorbeelden van maatregelen:

 • Met een ‘lokpuber’ kan de politie straks online kinderlokkers lokken. Een lokpuber is een politieagent die zich op internet voordoet als kind. Zo wil de politie voorkomen dat een online kinderlokker echte kinderen lastig valt. Of ze zelfs misbruikt en kinderporno maakt. De strafbaarstelling van groomers moet veranderen. Er ligt een voorstel om de wet aan te passen. De Eerste en Tweede Kamer moeten dit wetsvoorstel nog goedkeuren.
 • Kinderen en ouders krijgen voorlichting over veilig internetgedrag.

 

Bron: rijksoverheid.nl & politie.nl