Gezamenlijk gezag aanvragen

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, krijgt u niet automatisch het gezag. U kunt bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind. Dat kan via het digitaal loket Rechtspraak.nl. U en uw partner loggen ieder in met uw eigen DigiD. U hebt het burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig om het formulier in te vullen. Heeft u geen DigiD of BSN? Dan kunt u ook een formulier downloaden en met bewijsdocumenten opsturen of afgeven bij elke rechtbank in Nederland.

Aanvragen gezamenlijk gezag kind met DigiD

Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kunt u met uw partner kosteloos gezamenlijk gezag aanvragen over uw kind. U hoeft geen schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Met DigiD krijgt u toegang tot het digitale formulier aanvragen gezamenlijk gezag. De website vult automatisch uw gegevens aan uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvragen gezamenlijke gezag kind met formulier

Heeft u zelf geen DigiD of uw kind (nog) geen BSN? Gebruik dan het aanvraagformulier voor gezamenlijk gezag op de website Rechtspraak.nl. Bij het aanvraagformulier moet u een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld een origineel en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte. Die kunt u aanvragen in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit staat aangegeven op het formulier.

Het formulier met de documenten kunt u opsturen of afgeven bij een rechtbank bij u in de buurt. Ook als uw kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van uw kind onbekend is.

Aantekening gezamenlijke gezag in gezagsregister

Bij uw aanvraag voor gezamenlijk gezag bekijkt de griffier van de rechtbank of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het openbare Centraal Gezagsregister. Vanaf dat moment bent u samen verantwoordelijk voor het kind.

Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Maar het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente kost wel geld.

Inzage en uittreksel gezagsregister

Wilt u het gezagsregister inzien of een uittreksel uit het register ontvangen? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij een rechtbank bij u in de buurt. Inzage in het register inzien en het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister zijn gratis. U heeft een uittreksel nodig als u wilt aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over uw kind.

Kidsenco
Author: Kidsenco