Gezamenlijk gezag aanvragen

Als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, krijg je niet automatisch het gezag. Je kunt bij de rechtbank gezamenlijk gezag aanvragen over jullie kind. Dat kan via het digitaal loket Rechtspraak.nl. Jij en jouw partner loggen beide (ieder voor zich) in met uw eigen DigiD. Je hebt het burgerservicenummer (BSN) van jullie kind nodig om het formulier in te vullen. Heb je geen DigiD of BSN? Dan kun je ook een formulier downloaden en met bewijsdocumenten opsturen of afgeven bij elke rechtbank in Nederland.

Aanvragen gezamenlijk gezag kind met DigiD

Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kun je met jouw partner kosteloos gezamenlijk gezag aanvragen over jullie kind. Jullie hoeven geen schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Met DigiD krijgen jullie toegang tot het digitale formulier aanvragen gezamenlijk gezag. De website vult automatisch de gegevens aan uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvragen gezamenlijke gezag kind met formulier

Heb je zelf geen DigiD of het kind (nog) geen BSN? Gebruik dan het aanvraagformulier voor gezamenlijk gezag op de website Rechtspraak.nl. Bij het aanvraagformulier moeten jullie een aantal bewijsstukken indienen. Bijvoorbeeld een origineel en gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte. Die kunt u aanvragen in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit staat aangegeven op het formulier.

Het formulier met de documenten kun je opsturen of afgeven bij een rechtbank bij u in de buurt. Ook als het kind niet in Nederland geboren is of de geboorteplaats van het kind onbekend is.

Aantekening gezamenlijke gezag in gezagsregister

Bij jullie aanvraag voor gezamenlijk gezag bekijkt de griffier van de rechtbank of jullie aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, maakt de griffier een aantekening in het openbare Centraal Gezagsregister. Vanaf dat moment zijn jullie samen verantwoordelijk voor het kind.

Kosten aanvraag gezamenlijk ouderlijk gezag

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is gratis. Maar het aanvragen van bewijsstukken bij de gemeente kost wel geld.

Inzage en uittreksel gezagsregister

Wil je het gezagsregister inzien of een uittreksel uit het register ontvangen? Dan kun je een schriftelijk verzoek indienen bij een rechtbank bij u in de buurt. Inzage in het register inzien en het opvragen van een uittreksel uit het gezagsregister zijn gratis. Jullie hebben een uittreksel nodig als jullie willen aantonen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind.