Erkenning van jouw kind

In blijde verwachting. Negen maanden op een andere planeet, want er groeit een kindje in je buik.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Of bent u een duomoeder? Dan kunt u het kind erkennen als u voldoet aan de voorwaarden. Door de erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader.

In welke situatie kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u niet de juridische vader van uw kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van uw kind. Ook een ongetrouwde of ongeregistreerde duomoeder kan het kind van haar partner erkennen. Getrouwde en geregistreerde duomoeders kunnen een kind erkennen als hun partner zwanger is geworden van een bekende donor.

 

Automatisch juridisch ouderschap verkrijgen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt uw partner een kind? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U bent dan automatisch de juridische vader. Ook als u niet de biologische vader van het kind bent.

Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. De duomoeder wordt automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.

 

Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

 

Voorwaarden om kind te erkennen

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

 • ​U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

 

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.
Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente of een juridisch deskundige.

 

Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken?

Als u uw kind erkent wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet u het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Gevolgen erkenning kind

De erkenning van een kind betekent dat:

 • er tussen u en uw kind een juridische band ontstaat (familierechtelijke betrekking);
 • u het kind moet onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
 • u na een scheiding recht heeft op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
 • u en het kind elkaars wettelijke erfgenamen worden;
 • u (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind kiest;
 • uw kind mogelijk uw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

 

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

 

Wanneer en waar kan ik mijn kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

 

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is.

 

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

 

Kind erkennen op een later moment

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Hoe doe ik aangifte van een geboorte?

U bent verplicht om binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte te doen. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Na de aangifte geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte af.

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van het kind. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd zodat er ten minste 2 werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen.

Wie doet aangifte?

Verplicht om aangifte te doen zijn:

 • de vader; of
 • de moeder uit wie het kind niet is geboren.

Bevoegd om aangifte te doen is:

 • de moeder uit wie het kind is geboren.

Kunnen de hiervoor genoemde personen geen geboorteaangifte doen? Dan zijn andere personen verplicht om aangifte te doen, namelijk:

 • iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte; of
 • bij een thuisbevalling, de bewoner van het huis; of
 • bij bevalling in een ziekenhuis, het hoofd van het ziekenhuis, of een door hem gemachtigde medewerker.

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte  gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan:

 • de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); en
 • de gegevens van de ouder(s).

De geboorteakte is het officiële document dat geldt als bewijs van de geboorte en van de afstamming van het kind van de ouder(s).

Welke documenten heeft u nodig bij geboorteaangifte?

Om geboorteaangifte te doen heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Is er vóór de geboorte erkenning of naamskeuze gedaan? Dan moet de akte van erkenning of de akte van naamskeuze worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. De gegevens van die akte worden verwerkt in de geboorteakte.

In het algemeen geeft het ziekenhuis of de verloskundige een verklaring van de geboorte af. Het is handig om deze verklaring bij u te hebben bij de aangifte van geboorte. Maar dat is niet verplicht.

Kosten geboorteaangifte

Aangifte doen van een geboorte kost niets. Wel moet u betalen als u een afschrift (officiële kopie) van de geboorteakte wilt.

Bijzondere situaties

 

Naamskeuze bij erkenning kind

Wilt u tijdens de erkenning de achternaam van uw kind kiezen? Dan moeten u en uw partner samen naar de burgerlijke stand.

 

Kind erkennen is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

 

Hoe kan ik laten vaststellen wie de vader van mijn kind is?

De rechtbank kan het vaderschap van uw kind vaststellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de biologische vader het kind niet wil of kan erkennen. Of omdat de vader van het kind overlijdt voordat hij het kind heeft erkend. Bij de rechtbank heet dit gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Door gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een familierechtelijke band tussen de verwekker en uw kind.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl

 

 

 
 
Voorkom verdrinking

Voorkom verdrinking

Voorkom verdrinkingSpelen in en om het water is heerlijk. Vooral met warm weer is niets fijner dan te ontspannen bij zwembad, zee of bij het badje...

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar

Geen eindtoets groep 8 dit jaar Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep...

Loverboys

Loverboys

LoverboysLoverboys zijn jongens die proberen meisjes de prostitutie in te lokken. Een loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem...

AMBER Alert

AMBER Alert

AMBER AlertElke dag raken in Nederland kinderen vermist. De meeste kinderen lopen weg en worden na kortere of langere tijd levend teruggevonden. Elk...

Jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit

JeugdcriminaliteitHet merendeel van de jongeren gedraagt zich meestal keurig. Maar er zijn ook jongeren die probleemgedrag vertonen. Zij veroorzaken...

Manieren op sterke botten te bouwen

Manieren op sterke botten te bouwen

Manieren voor sterke botopbouwHet is makkelijk om onze botten als vanzelfsprekend te beschouwen. Ze doen tenslotte al hun werk zonder dat we daar...

Wat zijn gewrichten en wat doen ze?

Wat zijn gewrichten en wat doen ze?

Wat zijn gewrichten en wat doen ze?Gewrichten zijn waar twee botten elkaar ontmoeten. Ze maken het skelet flexibel - zonder hen zou beweging...

Wat zijn spieren en wat doen ze?

Wat zijn spieren en wat doen ze?

Wat zijn spieren en wat doen ze?Spieren trekken aan de gewrichten, waardoor we kunnen bewegen. Ze helpen het lichaam ook dingen te doen zoals...

Neem contact met ons op!