Vijf jaar Centrale Eindtoets

Van drie naar twee dagen en andere aanpassingen

De Centrale Eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bestaat dit schooljaar vijf jaar. In deze vijf jaar is de Centrale Eindtoets in samenwerking met het scholenveld steeds verder ontwikkeld.

Ook zijn dit jaar na de afnames van de Centrale Eindtoets met scholen geëvalueerd: wat ging goed, wat kan beter, wat moet behouden blijven, wat zijn wensen? Hieruit zijn wijzigingen gekomen waarvan een aantal dit jaar al doorgevoerd is. Graag brengen wij u in dit nieuwsbericht op de hoogte van de aanpassingen in de Centrale Eindtoets 2019.

De Centrale Eindtoets wordt korter

Analyses van de resultaten van de afgelopen jaren en een analyse van de eerste afname van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets in 2018 hebben geleid tot de conclusie dat ook met minder opgaven de hoge kwaliteit van de toetsadviezen gewaarborgd kan worden. Daarom is besloten om vanaf 2019 de Centrale Eindtoets korter te maken dan in voorgaande jaren. Er wordt niet ingeleverd op de betrouwbaarheid van de toets. Deze blijft staan als een huis.

De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 165 opgaven en wordt in twee dagdelen afgenomen. In 2018 bestond de Centrale Eindtoets uit 200 opgaven die in drie dagdelen werden afgenomen. De papieren toets 2019 wordt op 16 en 17 april in de ochtend afgenomen. Het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie kan op de derde toetsdag in z’n geheel in de ochtend worden afgenomen.

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets bestaat in 2019 uit 140 opgaven en kan ook op twee toetsmomenten worden afgenomen. De digitale toets is flexibel af te nemen tussen 15 april en 15 mei. Een derde toetsmoment kan gebruikt worden om de digitale variant van het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie af te nemen.

De digitale adaptieve toets differentieert meer

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets wordt korter en gaat meer differentiëren. Het eerste toetsmoment telt drie delen. Al na 16 opgaven voor lezen, rekenen en taalverzorging is er een splitsing in twee niveaus voor rekenen en twee niveaus voor Nederlandse taal.

Deel 2 volgt met 25 opgaven, waarna de toets verder gaat op drie niveaus. Deel 3 telt 29 opgaven. In totaal telt het eerste toetsmoment dus 70 opgaven en is halverwege dit toetsmoment de toets al helemaal op maat voor het niveau van de leerling.

Toetsmoment 2 telt vervolgens nog 50 adaptieve opgaven voor lezen, rekenen en taalverzorging en 20 opgaven voor schrijven. De schrijfopgaven zijn niet adaptief.

Na elk toetsdeel levert de leerling dat toetsdeel in en moet de afnameleider het inleveren bevestigen. Daarna kan de leerling verder met het volgende deel. De afnameleider kan ervoor kiezen om te wachten tot alle leerlingen een toetsdeel af hebben voordat met het volgende deel wordt gestart. Zo ontstaat rust en regelmaat in de afname van de toets.

 

De digitale toets is goed, maar de installatie mag eenvoudiger

De scholen die de Centrale Eindtoets in 2018 digitaal afnamen beoordeelden deze afname over het geheel genomen met een ruime voldoende. Scholen die de digitale toets met alle leerlingen van groep 8 hebben afgenomen beoordeelden de afname zelfs gemiddeld met een ‘goed’.

Scholen ervaarden het installatieproces van de afnamesoftware voor Windows computers (de BCLD) echter als omslachtig en benoemden dit als voornaamste verbeterpunt voor 2019. Om die reden wordt de komende periode gewerkt aan een nieuwe mogelijkheid om de afnamesoftware op Windows computers te installeren of te updaten. Hierbij is geen USB-stick nodig. Scholen die gebruik hebben gemaakt van de installatie van de afnamesoftware via een PXE-server of via hun ICT-dienstverlener, kunnen vanaf eind 2018 de afnamesoftware middels een eenvoudige procedure updaten. Hierover wordt u nader geïnformeerd, al dan niet via uw ICT- dienstverlener.

Andere verbeteringen

Het CvTE stelt de medewerking en betrokkenheid van scholen erg op prijs. Uit gesprekken met scholen en besturen en uit de evaluatie kwam nog een aantal andere suggesties voor verbeteringen in 2019. Een aantal daarvan wordt al in de Centrale Eindtoets 2019 doorgevoerd. Een greep uit de belangrijkste verbeteringen:

  • Er komt een login voor bestuurders om de schoolrapportages van de eigen scholen in te kunnen zien;
  • De schoolrapportage wordt dynamisch, zodat scholen zelf leerlingen kunnen meenemen of weglaten uit de rapportage;
  • Er kan een afnameleider worden opgeven per klas of groep;
  • In de afnamemonitor staan niet meer drie toetsdelen per leerling. De afnameleider kan zien waar elke leerling is in de toets.

 

Informatiebijeenkomsten

Het CvTE organiseert – net als vorig jaar – informatiebijeenkomsten in het land om u bij te praten over de nieuwe ontwikkelingen en om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wilt u

  • meer weten over wat nieuw is in de Centrale Eindtoets van 2019?
  • horen wat nodig is voor succesvol digitaal toetsen?
  • van A tot Z voorbereid zijn op de afname van de Centrale Eindtoets 2019?
  • kennismaken met portal, afnamemonitor en techniek van de digitale adaptieve Centrale Eindtoets?
  • een sessie volgen over ouders, schooladvies en eindtoets?
  • ook met de Inspectie in gesprek over het nieuwe resultatenmodel?

Kom dan ook naar één van onze informatiebijeenkomsten in oktober en november. De eerste bijeenkomst vindt plaats aanstaande maandag 1 oktober in Rotterdam. U kunt zich nog voor deze en andere bijeenkomsten inschrijven.

voor meer informatie kijk op: www.centraleeindtoetspo.nl

 

Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2019

5 jaar Centrale Eindtoets – een goed moment om met elkaar aan de slag te gaan, terugkijkend en vooruitblikkend. Dat doen wij graag met u in januari 2019 op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht. Wat is uw Centrale Eindtoets van de toekomst? Kom langs bij onze stand van 22 tot en met 26 januari 2019 in de Jaarbeurs Utrecht.

 

Bron: www.centraleeindtoetspo.nl

Handige boeken: