Polio – *

Polio, voluit poliomyelitis genoemd, is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Het poliovirus is onder te verdelen in drie subtypen: type 1, 2 en 3. De ernst van de klachten hangt samen van het type polio waarmee mensen besmet zijn. In...
Muggenwerende maatregelen

Muggenwerende maatregelen

Muggenwerende maatregelen Insecten kom je overal tegen. Met name in niet westerse landen dragen insecten vaak bacteriën en infecties met zich mee. Zij kunnen daardoor diverse ziekten overdragen. Malaria, dengue, gele koorts en tekenbeten zijn hier goede voorbeelden...

West Nile-virus – *

Het West Nile-virus is een virusinfectie die kan worden overgedragen door verschillende muggensoorten. Het is een ziekte van trekvogels die ook overgedragen kan worden op verschillende zoogdieren en de mens. Het virus komt in een groot deel van de wereld in...

Vogelgriep/vogelpest – *

Vogelgriep, ook wel bekend onder de namen vogelpest of aviaire influenza, is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat voorkomt bij pluimvee en andere vogelsoorten. Deze ziekte wordt veroorzaakt door voor vogels besmettelijke varianten van het griepvirus...

Tuberculose

Tuberculose (TBC) wordt veroorzaakt door een bacterie en is een infectieziekte. TBC is helaas in veel ontwikkelingslanden één van de belangrijkste doodsoorzaken. De bacterie kan ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam, maar longtuberculose is de...

Tetanus

Tetanus is een ernstige infectieziekte. Deze wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De gevolgen van deze infectieziekte kunnen onder meer spierkrampen zijn. Dit komt omdat de betreffende bacterie toxine (een gifstof) uit scheidt. De verwekker van de...