Automatisch gezag over een kind

U krijgt automatisch gezag over uw kind(eren) als u getrouwd bent of een geregistreerde partnerschap heeft. Bij een ouder en een niet-ouder speelt de aanwezigheid van de andere ouder een rol. U kunt bijvoorbeeld ouderlijk gezag hebben (door 1 of 2 ouders). Of gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder). Ook kan iemand anders het gezag over een kind hebben (voogdij).

Ouderlijk gezag bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt of adopteert. Als man bent u ook automatisch de wettelijke vader. U hoeft het kind niet te erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent van het kind.

Trouwt u als ouders na de geboorte van uw kind? Of gaat u dan een geregistreerd partnerschap aan? Dan krijgt u ook automatisch ouderlijk gezag. Voorwaarde is wel dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Gezamenlijk ouderlijk gezag zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend.

Ouderlijk gezag ongehuwde moeder

Bent u niet getrouwd als moeder maar wel meerderjarig? Dan krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. U mag dan niet onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Ouderlijk gezag minderjarige moeder

Ben je minderjarig bij de geboorte van je kind? Dan benoemt de rechter een voogd. Word je 18 jaar? Dan kun je de rechter vragen om het ouderlijk gezag aan jou over te dragen. Ben je 16 of 17 jaar bij de geboorte van je kind? Dan kan de rechter je onder bepaalde voorwaarden meerderjarig verklaren en het ouderlijk gezag geven. Lees meer op de pagina Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?

Gezamenlijk gezag 2 vrouwen over kind

Bent u als moeder getrouwd met een andere vrouw? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met een andere vrouw? Dan krijgt u allebei automatisch ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dit is het geval bij een anonieme donor of een bekende donor die het kind niet erkent.

Adopteren 2 vrouwen samen een kind? Of adopteert een vrouw het kind waarvan de andere vrouw de moeder is (partneradoptie)? Dan krijgen beide vrouwen automatisch gezamenlijk het gezag.

Gezamenlijk gezag 2 mannen over kind

Bent u als man getrouwd met een andere man of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u alleen gezamenlijk gezag over een kind na een beslissing van de rechter. Bent u de biologische vader van het kind? Dan kunt u het kind erkennen en na een beslissing van de rechter ook het ouderlijk gezag krijgen. Als 2 mannen een  kind adopteren, krijgen zij automatisch allebei het gezag.

Kabinet Rutte III: onderzoek meerouderschap

Het kabinet wil verder laten onderzoeken wat de gevolgen voor meerouderschap zijn. Nu kunnen kinderen niet meer dan 2 wettelijk erkende ouders hebben. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.

Ouders geen gezag: voogdij

Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij. Bijvoorbeeld als de ouders allebei zijn overleden. Ook een gecertificeerde instelling (een stichting jeugdbescherming bijvoorbeeld), kan de voogdij over een kind hebben.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl