U krijgt als vader alleen gezag over uw kind als u het kind eerst erkent. Daarna kunt u samen met de moeder gezamenlijk gezag regelen. U kunt in het gezagsregister laten aantekenen dat u het ouderlijk gezag gezamenlijk wilt uitoefenen. Dit geldt ook als u een samenlevingscontract heeft met de moeder.

Samenlevingscontract en gezamenlijk ouderlijk gezag

Heeft u als vader van uw kind een samenlevingscontract met de moeder? Dan heeft u niet automatisch het gezag over uw kind. U kunt gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. U moet dan eerst het kind erkennen. Er gelden nog meer voorwaarden voor ouderlijk gezag. Zo komt u pas in aanmerking als u het verzoek samen doet.

Weigeren moeder gezamenlijk ouderlijk gezag

Wilt u als vader gezamenlijk gezag maar is de moeder het hier niet mee eens? Dan kunt u het verzoek niet doen. Wel kunt u nog naar de rechter om te vragen het gezamenlijk gezag toch toe te kennen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Ook moet u het kind hebben erkend.

Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag

Bent u getrouwd met de moeder of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk (ouderlijk) gezag.