Auteur:
Liesbeth van Hoof & Marleen de Vries
Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv


Als opvoeden niet vanzelf gaat
De lezer maakt in dit boek eerst kennis met orthopedagogiek en de betekenis hiervan voor problematische opvoedingssituaties. Daarna wordt aandacht besteed aan de bagage waarover een professionele opvoeder (jeugdzorgwerker of leerkracht) dient te beschikken. Vervolgens komt het (ortho)pedagogisch handelen bij veel voorkomende problemen en stoornissen aan de orde. Het boek eindigt met een korte bespreking van de ontwikkelingen in het werkveld.

In de tweede druk wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen op deze gebieden. Zoals de visies op (problemen binnen) de opvoeding, de DSM-5, bewezen effectieve behandelingen, formalisering van professionaliteit door middel van registratie in jeugdzorg en onderwijs en de herziening van het zorg- en onderwijsstelsel. Het boek start met een voorwoord van emeritus hoogleraar J. Kok. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor studenten die worden opgeleid voor het (ortho)pedagogisch werkveld en voor het onderwijs. Maar ook voor professionals die hun kennis willen actualiseren en verdiepen, is dit boek een verrijking.

[vc_btn title=”MEER INFORMATIE OF BESTELLEN” color=”peacoc” link=”url:https%3A%2F%2Fpartnerprogramma.bol.com%2Fclick%2Fclick%3Fp%3D1%26t%3Durl%26s%3D31510%26f%3DTXL%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bol.com%252Fnl%252Fp%252Fals-opvoeden-niet-vanzelf-gaat%252F9200000026730390%252F%253FsuggestionType%253Dtypedsearch%26name%3DAls%2520opvoeden%2520niet%2520vanzelf%2520gaat||target:%20_blank|”]