DUOMOEDERS

 

Als duomoeder ouderschap krijgen

Een duomoeder of meemoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Sinds 2014 kan een duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind of door erkenning. Erkenning gebeurt bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

Automatisch juridisch ouder bij onbekende donor

Een duomoeder kan automatisch juridisch ouder worden bij de geboorte van een kind. De moeder en de duomoeder moeten getrouwd of geregistreerd partner zijn. Ook moet de biologische vader een onbekende donor zijn volgens de definitie in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Zodat duidelijk is dat de vader geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Met een verklaring van de Stichting donorgegevens legt u vast dat het om een anonieme donor gaat. U kunt de verklaring juridisch ouderschap digitaal aanvragen op de website Donorgegevens.nl. Deze verklaring geeft u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat doet u bij de aangifte van de geboorte van het kind.

Ouderschap duomoeder en bekende donor

Als duomoeder krijgt u niet automatisch juridisch ouderschap over een kind met een bekende donor. Bijvoorbeeld als die een vriend, bekende of familielid is. U kunt wel juridisch ouder worden door het kind te adopteren of te erkennen bij de burgerlijke stand. De erkenning kunt u al regelen voor de geboorte van het kind. In dat geval bent u vanaf de geboorte van het kind juridisch ouder.

Geen gezag duomoeder bij erkenning donor

Heeft de donor het kind voor de geboorte als eerste erkend? Dan krijgt alleen de biologische moeder uit wie het kind geboren is het gezag en de duomoeder niet. De donor is door de erkenning de wettelijke vader van het kind. Daardoor voldoet u niet meer aan de voorwaarde dat er geen andere ouder is.

Gezamenlijk gezag aanvragen

Zijn 2 vrouwen niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder uit wie het kind geboren is het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.

 

Bron: Rijksoverheid