Aanpak kindermishandeling

De overheid wil kindermishandeling en seksueel misbruik zoveel mogelijk voorkomen, signaleren en aanpakken. Hiervoor moeten burgers en professionals alert zijn en elkaar weten te vinden in aanpak kindermishandeling.

 

Deskundigen maken gezamenlijk plan bij aanpak kindermishandeling

Er zijn veel partijen betrokken bij de aanpak kindermishandeling. Bijvoorbeeld medisch specialisten en medewerkers van jeugdzorg en justitie. Het kabinet wil dat zij gezamenlijk optrekken bij (vermoedens van) kindermishandeling. Dit heet een multidisciplinaire aanpak.

Naar het voorbeeld van een succesvolle Amerikaanse aanpak lopen er in Nederland 6 regionale projecten. Hierin doen de partijen gelijktijdig onderzoek naar het kind en de gezinssituatie. Daarna stellen zij 1 gezamenlijk plan van aanpak op. Het kabinet laat onderzoeken of deze aanpak goed werkt. En kijkt samen met gemeenten of zij deze aanpak breder wil inzetten in Nederland.

 

Gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg

Sinds 2015 is de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij gemeenten. Naast het voorkomen van kindermishandeling, hebben gemeenten sindsdien ook een rol bij het stoppen en behandelen van de gevolgen van kindermishandeling.

 

Taskforce volgt de maatregelen tegen kindermishandeling

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik ondersteunt en begeleidt de overheid bij de aanpak van kindermishandeling. Dit doet zij onder andere door:

 

Indien u signalen constateert

Mocht u signalen constateren en vermoeden dat een kind in uw omgeving mishandelt wordt, dan verzoeken wij u direct contact op te nemen met jeugdzorg. Zij zullen een gesprek (anoniem) met u aangaan en monitoren of het kind in gevaar is. Jeugdzorg neemt alle signalen zeer serieus en met uw melding zal zeer vertrouwelijk worden omgegaan. Dus schroom niet om actie te ondernemen wij het minste vermoeden, zo helpt u mee aan aanpak kindermishandeling.